Instructiuni POR 2014-2020

Instructiunea AMPOR 115 din 18.04.2019 - Liste finantabile axa prioritara 4

Instructiunea AM POR 113 din 08.04.2019 – privind completarea Rapoartelor de progres si a celor de durabilitate ale Beneficiarilor cu aspectele relevante implementarii si monitorizarii proiectelor, cuprinse in conditiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investitie si in recomandarile rezultate in procesul de evaluare si selectie

Instructiunea AMPOR_112 din 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instructiunea AMPOR_98 din 01.11.2018 standarde de cost

Instrucțiunea 101 AMPOR – proiecte nefinalizate – Axa prioritară 10 - depunerea cererilor de rambursare în 2018

Instructiunea 97 AMPOR - privind depunerea cererilor de rambursare in anul 2018 pentru proiectele nefinalizate finanțate prin Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 - privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 - privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 - privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

  • Anexa 1 Anexe Autorizare CR și CP și lista verificare finalizare proiecte
  • Anexa 2 – Anexe verificare Achiziții – Instrucțiunea 90 - AMPOR

Instructiunea nr.82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea AMPOR nr. 75/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instructiunea nr. 72/15.05.2018 - detalii privind evaluarea tehnica si financiara a cererilor de finantare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B - Incubatoare de afaceri) si POR/179/2 (2.1.B ITI - Incubatoare de afaceri - ITI Delta Dunarii)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe 

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiune AMPOR nr 69. privind intrarea in vigoare a MIV POR 2014-2020

Instructiunea AM POR nr 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare-clarificari in contracte

Instructiunea AM POR nr 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul apelului POR/2016/2/2.1A

Instructiunea AM POR nr. 60/19.09.2017 privind modalitatea de completare a grilelor de evaluare tehnica si financiara aplicabile apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 

Instructiunea AMPOR nr. 59/19.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric BI 

Instructiunea AMPOR nr.56/08.09.2017 Privind diversificarea aconomiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului din cadrul apelului de proiect POR 2016/7/7.1/1

Instructiunea AMPOR nr.55/08.09.2017 Privind realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate din cadrul apelului de proiect POR/230/5/2 apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.54/0809.2017 Privint sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon din cadrul apelului POR 2016/3/3.1/A/1

Instructiunea AMPOR nr.53/08.09.2017 Privind imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta generala din cadrul apelului de proiect POR/2016/6/6.1/1/ apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020

Instructiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS 

Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana 

Instructiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instructiunea nr.43/07.06.2017 privind verificarea proiectului tehnic ulterior semnarii contractelor de finantare

Instructiunea nr.42/31.05.2017 privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie la depunerea de catre beneficiari a cererilor de plata/rambursare

Instructiunea nr.41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Nota de interpretare AM POR pt cazul cetatenilor straini in MYSMIS

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014 

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2 

Instructiunea 29/23.02.2017 - interpretarea MDRAPFE/AMPOR cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS 

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras) 

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras) 

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A 

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1 

Instructiunea 19 din 17.01.2017 privind modificare cota TVA la 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A 

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A