Instructiuni POR 2014-2020

Instructiunea AMPOR_112_-08.03.2019_aplicare_prevderi_OUG_114_proces_ESC

Instructiunea AMPOR_98_din_01.11.2018_standarde_de_cost

Instrucțiunea 101 AMPOR – proiecte nefinalizate – Axa prioritară 10 - depunerea cererilor de rambursare în 2018

Instructiunea 97 AMPOR - privind depunerea cererilor de rambursare in anul 2018 pentru proiectele nefinalizate finanțate prin Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 - privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 - privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 - privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

  • Anexa 1 Anexe Autorizare CR și CP și lista verificare finalizare proiecte
  • Anexa 2 – Anexe verificare Achiziții – Instrucțiunea 90 - AMPOR

Instructiunea nr.82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea AMPOR nr. 75/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instructiunea nr. 72/15.05.2018 - detalii privind evaluarea tehnica si financiara a cererilor de finantare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B - Incubatoare de afaceri) si POR/179/2 (2.1.B ITI - Incubatoare de afaceri - ITI Delta Dunarii)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe 

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiune AMPOR nr 69. privind intrarea in vigoare a MIV POR 2014-2020

Instructiunea AM POR nr 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare-clarificari in contracte

Instructiunea AM POR nr 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul apelului POR/2016/2/2.1A

Instructiunea AM POR nr. 60/19.09.2017 privind modalitatea de completare a grilelor de evaluare tehnica si financiara aplicabile apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 

Instructiunea AMPOR nr. 59/19.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric BI 

Instructiunea AMPOR nr.56/08.09.2017 Privind diversificarea aconomiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului din cadrul apelului de proiect POR 2016/7/7.1/1

Instructiunea AMPOR nr.55/08.09.2017 Privind realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate din cadrul apelului de proiect POR/230/5/2 apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.54/0809.2017 Privint sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon din cadrul apelului POR 2016/3/3.1/A/1

Instructiunea AMPOR nr.53/08.09.2017 Privind imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta generala din cadrul apelului de proiect POR/2016/6/6.1/1/ apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020

Instructiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS 

Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana 

Instructiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instructiunea nr.43/07.06.2017 privind verificarea proiectului tehnic ulterior semnarii contractelor de finantare

Instructiunea nr.42/31.05.2017 privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie la depunerea de catre beneficiari a cererilor de plata/rambursare

Instructiunea nr.41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Nota de interpretare AM POR pt cazul cetatenilor straini in MYSMIS

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014 

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2 

Instructiunea 29/23.02.2017 - interpretarea MDRAPFE/AMPOR cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS 

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras) 

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras) 

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A 

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1 

Instructiunea 19 din 17.01.2017 privind modificare cota TVA la 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A 

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A