AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. POSCCE

Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice

adrvest

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (OI POSCCE) - Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” - incepand cu data de 11 martie 2013.

Din data de 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat si Axa Prioritara 3„Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public”, Operaţiunea 3.1.1„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.

Pe cale de consecinta, ADR Vest indeplineste in prezent rolul de OI POSCCE in Regiunea Vest pentru Axa Prioritara 1 – domeniul major de interventie 1.1 (Operatiunile 1.1.1, 1.1.2 si 1.1.3) si domeniul major de interventie 1.3 (Operatiunea 1.3.2) – si pentru Axa Prioritara 3, Operatiunea 3.1.1.

***

În procesul de implementare al POSCCE în Regiunea Vest, ADR Vest colaborează cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – minister ce îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”. Pagina web a Autoritatii de Management este www.fonduri-ue.ro iar pagina web a programului este www.fonduri-ue.ro/poscce.

***

In calitatea sa de OI POSCCE in Regiunea Vest, ADR Vest gestioneaza proiecte ale microintreprinderilor si ale intreprinderilor mici si mijlocii din regiune finantate cu fonduri structurale in cadrul programului.

In cadrul axei prioritare 1 a POSCCE, ADR Vest gestioneaza domeniile majore de intervenție 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor, în special IMM-uri” și 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” iar acestea vizează următoarele operațiuni:

Domeniul Major de Intervenție 1.1 (DMI 1.1)

dmi11poscce

Operațiunea 1.1.1. A1. „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mici (până la 1.065.000 lei)” vizează:
Susţinerea investiţiilor în tehnologii, echipamente, maşini, utilaje, capacităţi de producţie
Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de brevete, mărci, licenţe şi know-how

Operațiunea 1.1.1.A2. „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei)” vizează:
Susţinerea investiţiilor în tehnologii, echipamente, maşini, utilaje, capacităţi de producţie
Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de brevete, mărci, licenţe şi know-how

Operaţiunea 1.1.1 „Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi” vizează:
Sprijinirea întreprinderilor în creșterea cifrei de afaceri și, implicit, a exporturilor
Realizarea de investiții moderne și, implicit, creșterea productivității întreprinderilor
Sprijinirea întreprinderilor prin introducerea de produse și tehnologii noi și pentru extinderea productiei existente
Sprijinirea întreprinderilor românești să devină mai cometitive pep piața internațională
Creșterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie

Operaţiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” vizează:
Sprijinirea implementării şi certificării sistemelor de management al calităţii
Sprijinirea implementării şi certificării sistemelor de management de mediu (sau a înregistrarii EMAS)
Sprijinirea certificării voluntare şi a etichetării ecologice a produselor şi serviciilor
Sprijinirea dezvoltării și acreditării laboratoarelor de încercări și etalonări

Operaţiunea 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare” vizează:
Servicii de consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemelor de management a IMM (servicii logistice pentru promovarea produselor si serviciilor si identificarea furnizorilor / clienţilor externi, website-uri, acces la retele de afaceri);
Sprijinirea pentru participarea la târguri, expoziţii internaţionale şi misiuni

dmi13poscce

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 (DMI 1.3)
Operațiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor” vizează:
Sprijinirea IMM-urilor pentru achiziţionarea de consultanţă în domenii ca: elaborarea de proiecte/planuri de afaceri, dezvoltarea strategiilor de firmă/ produse/servicii, consultanţă pentru investiţii şi financiară, activităţi de marketing şi promovare, managementul resurselor umane, tehnologia informaţiei şi e-business, inovare şi drepturi de proprietate intelectuală.

In cadrul axei prioritare 3 a POSCCE, ADR Vest gestioneaza domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”, iar acestea vizeaza urmatoarea operatiune:

 

Domeniul Major de Interventie 3.1 (DMI 3.1)
Operatiunea 3.1.1. Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe vizeaza:
Consolidarea infrastructurii tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC)
Facilitarea accesului public la infrastructura informationala în special în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi zone urbane mici dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii).

***
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

***

Secțiunea web a fost realizată în cadrul proiectului ADR Vest cu titlul „Sprijin pentru comunicare, evaluare și dezvoltare TI˝ cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
________________________________________________________________________

Investiții pentru viitorul dumneavoastră!
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia