AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. POR 2007 - 2013
  4. /
  5. Informatii utile
Adresă AMPOR – proiectele POR 2007-2013 aflate în perioada de durabilitate şi starea de urgenţă

Instructiunea nr. 146 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor finantate prin POR 2007 – 2013

Instructiunea nr. 144 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare

Instructiunea nr. 142 referitoare la decontarea in cadrul POR 2007-2013

Instructiunea nr. 143 referitoare la depunerea cererilor de plata pana la finalul POR 2007-2013

Formular – Notificare privind modificările intervenite în structura personalului/ a contractorilor/ terţilor susţinători / subcontractorilor

Instructiunea 131/27.03.2015 privind implementarea contractelor de finantare din cadrul DMI 3.4, apel 2014, al Regio-POR

Instructiunile 127 si 128 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul POR 2007-2013

Manualul beneficiarilor de finantare pentru achizitii private

Instructiunea nr. 124/17.12.2014 privind suspendarea procesului de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plata pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional

Instructiunea nr.123/15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiecte depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013Nota privind eligibilitatea TVA

Instructiunea nr 114/20.11.2013

Instructiunea nr.111/2013 cu privire la decontarea cererilor de plata pentru beneficiarii privati

Publicarea anunturilor privind achizitiile publice pe site-ul www.fonduri-ue.ro la sectiunea "Achizitii Beneficiari Privati"

Informare asupra obligaţiilor beneficiarilor POR privind verificarea dosarului achiziţiei publice conform OUG nr. 34/2006

Instructiunea nr. 108/12.06.2013

Clarificari la Instructiunea AM POR 105/2013

Instructiunea 105 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

Instructiunea nr. 98 privind completarea procedurii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese

Instructiunea AMPOR nr. 99/2012 - privind modificarea unilaterala a Anexei VI la contractele incheiate in cadrul DMI 3.2 (ONG, unitati de cult), 4.1 (benef. privati), 4.3 (benef. privati), 5. (benef. privati)

Instructiunea nr. 100 privind suspendarea partiala a activitatii de evaluare, selectie si contractare in cadrul POR 2007 – 2013

Instructiunea nr 94 privind efectuarea reverificarilor procedurilor de achizitii publice aferente cheltuielilor decontate in cadrul proiectelor POR

Instrucțiunea nr. 92 privind unele măsuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de execuţie de către beneficiari, precum şi pentru rezilierea contractelor de execuţie lucrări din cadrul contractelor de finanţare încheiate prin Programul Operaţional Regional

Instructiunea nr. 91 privind forma actului aditional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implemenatare a proiectului

Instructiune AM POR privind inchiderea DMI 4.2 in Regiunea Vest

Instructiunea nr. 88 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese

Nota privind Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit

Nota nr. 64551_30.08.2011 a AMPOR privind caile de acces la infrastructurile de sprijinire a afacerilor

Instructiunea nr. 73 din 02.08.2011 privind anularea Instructiunii 60 din 23.11.2010

Instructiunea 68 privind conturile beneficiarilor în care sunt efectuate plata prefinanţării şi rambursarea cheltuielilor, inclusiv finanţarea contravalorii TVA aferentă cheltuielilor eligibile în cadrul POR şi obligatia depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii prevazuti la art. 5 din OUG 64/2009

Instructiunea 68 a Autoritatii de Management privind conturile beneficiarilor prevazuti la art 5 al OUG 64/2005

Instructiunea AM POR nr. 66 privind modificarea si completarea Anexei III “Instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei prioritare 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”

Precizare AM POR cu privire la monitorizarea indicatorului "numar total de locuri de munca nou create in cadrul firmelor gazduite in structura de sprijinire a afacerilor"

Instructiunea 43 privind modificarea indicatorilor in cadrul POR

Instructiunea nr 62 privind modalitatea de contractare a proiectelor finantate prin REGIO

Adresa AM POR privind decontarea cheltuielilor aferente TVA si taxelor ISC in cadrul proiectelor finantate prin Regio

Instructiune modificare valoare totala DMI 5.2

Instructiune suspendare DMI 4.1 in Regiunea Vest

Instructiune AM POR privind inchiderea DMI 3.2. in Regiunea Vest

Instrucţiunea nr. 59 privind rambursarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional

Instructiune AM POR privind suspendarea dmi 3.1 in Regiunea Vest

Instructiune privind aplicarea standardelor de cost in cadrul POR 2007-2013_20.09.2010

Instructiunea nr. 54/28.07.2010 cu privire la obligativitatea beneficiarilor de a transmite datele referitoare la indicatorul locuri de muncă create, separat pentru bărbaţi şi femei

Instructiunea nr.50/25.06.2010, cu privire la decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor si actelor aditionale pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare

Conturile beneficiarilor aferente derularii instrumentelor structurale

Clarificari 4.3 - microintreprinderi - 17.06.2010

Clarificare dotari eligibile DMI 4.1 - 31 mai 2010

CLARIFICĂRI referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile pentru microîntreprinderi

Instructiune MDRT cu privire la suspendarea depunerii pe DMI 5.2 in Regiunea Vest

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pt DMI 4.3 - 23 februarie 2010

NOTĂ Către beneficiarii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional privind instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit

Instrucţiune privind suspendarea depunerii de cereri de finanţare pentru DMI 3.4 al POR în Regiunea Vest

Noile anexe utilizate pentru obtinerea prefinantarii si rambursarii

Notă către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 care se încadrează în categoria polilor de creştere sau a polilor de dezvoltare urbană

Instrucţiune privind modificarea declaraţiei de eligibilitate şi a criteriului referitor la obligaţiile de plată

Instrucţiune privind constituirea listei de rezervă pentru cererile de finanţare depuse prin POR 2007-2013

Nota - Evaluarea bugetului proiectului - 2 septembrie 2009

Nota solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate - 21 iulie 2009

Ghid elaborare Analiza Cost - Beneficiu

CE SE INTELEGE PRIN REGULA N+2 N+3

Clarificare privind eligibilitatea cheltuielilor de audit

Instructiune privind data depunerii Proiectului Tehnic

Instructiune privind documentatia cererii de finantare si bugetul proiectului

Instructiune privind valabilitate SF, DALI

Instructiune eliminare REZUMAT

Instructiune achizitii _MARTIE 2009

Nota privind procesul de verificare a conformităţii documentaţiei proiectului tehnic

Reguli de identitate vizuala POR

Nota solicitanti POR

Proiectele din cadrul POR 2007-2013 nu mai au nevoie de Avizul Natura 2000 - excepţie fac ariile naturale de interes comunitar

Metodologie de calcul a finanţării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit din cadrul POR 2007-2013
Notă privind documentaţiile tehnico-economice elaborate pentru investiţiile publice şi care se anexează la cererile de finanţare depuse spre finanţare prin POR"

Circulara Directiei Generale Trezorerie si Contabilitate Publica, din cadrul MEF, privind conturile de disponibilitati pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile postaderare - beneficiari sector public

Instructiunea 2 catre solicitantii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013 privind continutul cadru al proiectului tehnic si grila de verificare, conform Ordinului 863/2008

Clarificări privind documentaţia tehnico – economică

Emiterea Avizului Natura 2000

Instrucţiune privind emiterea acordului ISC

Notă privind condiţiile contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea condiţiilor speciale de contract

Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul POR 2007-2013 privind completarea secţiunii 3.4 din cererile de finanţare

Clarificari privind eligibilitatea cheltuielilor in cazul contractelor incheiate cu un agent economic inainte de semnarea contractului de finantareInformare privind condiţiile de suspendare a procesului de depunere continua a cererilor de finantare

Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 privind avizul Natura 2000

Instrucţiune către solicitanţii de finanţare din cadrul POR 2007-2013 privind pregătirea dosarului pentru contractare

Notă de informare privind modalitatea de derulare a finanţării şi a transferului fondurilor din bugetele consiliilor judeţene în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

Instrucţiune către solicitanţii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 privind conţinutul cadru al proiectului tehnic, grila de verificare a proiectului tehnic şi aspecte de procedură

Nota de clarificari privind Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara si solicitarea avizului Consiliului tehnico-economic

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia