AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Finanțări europene
 4. /
 5. Programul Sănătate

Programul Sănătate (PS) este un program multifond (finanțare FSE+ și FEDR), cu o alocare totală de 5,88 miliarde euro, care vine în continuarea eforturilor bugetului de stat și a bugetelor locale în implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030 prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate, cu accent pe: diagnosticul și tratamentul cancerului, transplanturi, controlul bolilor transmisibile (inclusiv infecții asociate asistenței medicale), sistemul național de transfuzii etc.

Programul va sprijini, de asemenea, dezvoltarea de soluții de cercetare și inovare în domeniul medical și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru facilitarea accesului la informație și educație.

DESPRE PROGRAM

Programul Sănătate este primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene în România și se adresează tuturor nivelurilor sistemului de îngrijiri de sănătate, pentru a răspunde nevoilor actuale de îmbunătățire a accesului la servicii de diagnostic și tratament, dar și nevoilor de servicii de prevenție primară și secundară.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sănătate 2021-2027 în urma unui acord semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). ADR Vest a preluat componenta de implementare a proiectelor pentru cinci din cele șapte priorități de investiții ale PS: 1, 2, 3, 4 și 7.

MIPE, prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate, îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate.

Programul Sănătate cuprinde 
7 Priorități de Investiții:

Gestionat de ADR Vest  - FEDR

PRIORITATEA 1

Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Gestionat de ADR Vest - FEDR

PRIORITATEA 2

Ghid în consultare
Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate

Gestionat de ADR Vest - FEDR

PRIORITATEA 3

Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate
Gestionat de ADR Vest - FEDR

PRIORITATEA 4

Ghid în consultare
Investiții în infrastructuri spitalicești noi

PRIORITATEA 5

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

PRIORITATEA 6

Digitalizarea sistemului medical
Gestionat de ADR Vest - FEDR

PRIORITATEA 7

Ghid în consultare
Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Toate prioritățile sunt detaliate în Programul Sănătate 2021-2027 – versiunea aprobată de Comisia Europeană.

Beneficiarii eligibili – Programul Sănătate:

 • Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale;
 • Autoritățile publice locale;
 • Unități sanitare publice;
 • Cabinete ale medicilor de familie;
 • Instituții de învățământ publice;
 • Entități publice și private pentru domeniul cercetării medicale;
 • Alte entități publice;
 • Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale și unități sanitare și parteneriate dintre entități publice și private în domeniul cercetării medicale (doar pentru proiecte cu mecanism competitiv P5 cercetare).
© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia