AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Programul Tranziție Justă
Programul Tranziție Justă aprobat de Comisia Europeană

Obiectivul Mecanismului pentru o tranziție justă (MTJ) constă în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. Vizate sunt regiunile carbonifere, care vor fi cele mai afectate de Pactul Verde European (PVE) - tranziția, până în anul 2050, la o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și prietenoasă cu mediul, dar și alte regiuni intens industrializate care vor face obiectul transformării proceselor industriale având ca obiectiv o tranziție energetică reușită.
MTJ asigură sprijin țintit în baza Planurilor teritoriale pentru tranziție justă (PTTJ) în regiunile/ județele vizate, care ar urma să ajute la mobilizarea a aproximativ 55 mld. Euro, în perioada 2021-2027, în aceste regiuni.

ACCESAREA FONDURILOR

Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justă (PTTJ) definesc teritoriile în care se va utiliza Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), care este primul pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă (MTJ).
Teritoriile au fost stabilite în urma dialogului cu CE, iar planurile prezintă provocările din fiecare teritoriu, nevoile și obiectivele de dezvoltare care trebuie îndeplinite până în 2030.
Mecanismul pentru o Tranziție Justă va mobiliza fonduri de investiții semnificative pentru perioada 2021-2027 și este structurat pe trei piloni:

Pilonul I - Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) – implementat prin gestiune partajată;

Este implementat prin Programul Tranziție Justă și are o anvelopă financiară de 17,5 mld. Euro.
Accesarea fondurilor se va face pe principiile și regulile aferente politicii de coeziune. FTJ se va concentra pe reducerea impactului social și economic al tranziției regiunilor mono-industriale și carbonifer intensive, către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. La această alocare se adaugă transferuri obligatorii din alocările naționale ale statelor membre beneficiare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE+), precum și o cofinanțare națională.
Pentru a beneficia de alocări, statele membre UE vor trebui să elaboreze unul sau mai multe Planuri Teritoriale pentru Tranziție Justă. România a optat pentru elaborarea câte unui PTTJ la nivelul fiecărui județ/ teritoriu identificat.
Județele identificate în cadrul Anexei D a Raportului de țară, care vor primi finanțare prin FTJ, sunt: Hunedoara, Gorj, Mureș, Prahova, Galați și Dolj.
Fondul va atenua costurile socio-economice generate de tranziția climatică, sprijinind diversificarea și reconversia economică a teritoriilor în cauză. Va susține tot ce înseamnă investiții productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovare, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor și protejează locurile de muncă.

Pilonul II - Schema pentru „o tranziție justă” din cadrul programului InvestEU pentru atragere de investiții private;

STJ urmărește mobilizarea de finanțări de cca. 10-15 mld. Euro. Va viza proiecte viabile din punct de vedere economic, promovate în mare parte de beneficiari privați. Este de așteptat să se atragă investiții private prin mecanisme de garantare, care ar oferi acoperirea parțială a riscurilor și ar stimula investițiile care sprijină teritoriile de tranziție.
Programul InvestEU este compus din: Fondul InvestEU pentru finanțare și investițiiPlatforma InvestEU pentru asistență tehnică și consultanță (InvestEU Advisory Hub) și Portalul InvestEU pentru atragerea de investitori privați pentru proiectele de investiții publicate.
Finanțarea în cadrul programului InvestEU este rambursabilă, pentru proiecte viabile din punct de vedere economic și în condițiile pieței, fiind facilitată de Fondul InvestEU.

Pilonul III – Facilitatea de împrumut pentru sectorul public (FISP), susținută prin intermediul unor granturi de la bugetul UE, în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza investiții suplimentare între 25 și 30 mld. Euro pentru regiunile în cauză. Prin această facilitate, autoritățile publice vor avea posibilitatea de a contracta împrumuturi și de a beneficia de granturi pentru proiecte care nu intră în sfera de sprijin a FTJ.
Mai multe informații despre pilonii II și III sunt disponibile aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia