AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. POSCCE
 4. /
 5. Stadiul Implementarii

 

Proiecte depuse de solicitantii din Regiunea Vest

Proiecte din Regiunea Vest in implementare

Proiecte evaluare de ADR Vest

Studiul 1

Studiul 2

 

 

Evoluția la nivel național a stadiului implementării Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

Comisia Europeană a anunțat, la data de 25 octombrie 2012, presuspendarea Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013.

În data de 08 octombrie 2013 Comisia Europeană a decis deblocarea Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” în urma misiunii de audit desfășurată în perioada 23-28 septembrie 2013.

Evoluția stadiului implementării POSCCE:

- Martie 2013          : 6,77% - absorbție

- Septembrie 2015   : 75,75 % - declarații de cheltuieli transmise la CE (absorbția curentă).

Proiecte evaluate de către ADR Vest

 Numar
proiecte
 Valoare totala
(mil Euro)
 Suma Solicitata
(mil Euro)
 Proiecte evaluate de catre
ADR Vest (cu implementare
in Regiunea Vest, precum si
in alte Regiuni de dezvoltare)
 364  66,13 42,42
 TOTAL  364  66,13  42,42

 

 

 Stadiul proiectelor din
Regiunea Vest
 Numar
proiecte
 Valoare totala
(mil euro)
Suma solicitata
(mil Euro)
 Proiecte finalizate:  257 94,53  49,31

 

***

Stadiul proiectelor preluate de către ADR Vest

ADR Vest a evaluat un număr total de 364 proiecte in valoare totală de 65,97 milioane euro și sumă nerambursabilă de 42,32 milioane euro distribuite astfel:

 • Domeniul de intervenţie 1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, Operaţiunea: 1.1.1. - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare: A1 Sprijin financiar pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii - Sprijin financiar în valoarea de până la 1.065.000 lei, pentru investiţii în   întreprinderile mici şi mijlocii, Apelul 4 – 2012:

-   212 proiecte: 60,70 milioane euro valoare totală.

39,09 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

*Cele 212 proiecte au fost depuse de beneficiari din alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest.

 • Domeniul major de intervenție DM 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului Operațiunea b) Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii Schema de finanțare - Sprijin pentru consultanță acordat IMM, Apel 2 – 2012:
 • 85 proiecte: 3,87 milioane euro valoare totală.

2,19 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

*Cele 85 proiecte au fost depuse de beneficiari din alte regiuni de dezvoltare decât Regiunea Vest.

 • Axa Prioritara 3 - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public, Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.
 • 67 proiecte: 1,39 milioane euro valoare totală.

                                        1,03 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

Proiecte depuse de solicitanții de finanțare din Regiunea Vest, evaluate de alte Regiuni și contractate de către ADR Vest

În cadrul Operațiunii 1.1.1. A2. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mici (până la 1.065.000 lei), solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 119 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 20,26 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate la celelalte 7 Agenții pentru Dezvoltare Regională din țară și de către AMPOSCCE. În prezent stadiul acestora este:

 • 68 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 12,39 milioane euro, au fost contractate.
 • 17 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 2,30 milioane euro, au fost retrase de către solicitanț
 • 34 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 5,57 milioane euro, au fost respinse în procesul de evaluare.

În cadrul Operațiunii 1.1.1. A1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei), ADR Vest a preluat un număr de 27 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 29,90 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE. În prezent stadiul acestora este:

 • 23 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 25,54 milioane euro, au fost contractate.
 • 3 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 3,44 milioane euro, au fost retrase de către solicitanț
 • 1 proiect, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,92 milioane euro, a fost

În cadrul Operațiunii 1.1.1. Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi, ADR Vest a preluat un număr de 25 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 9,25 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE, iar proiectele selectate spre finanțare au fost contractate și urmează să fie implementate de către ADR Vest. În prezent stadiul acestora este:

 • 17 proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 6,40 milioane euro, au fost contractate.
 • 8 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 2,85 milioane euro, au fost respinse/retrase.

În cadrul Operaţiunii 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale, solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 2 proiecte. Aceste proiecte au fost evaluate la AMPOSCCE, iar proiectul selectat spre finanțare a fost contractat și urmează să fie implementat de către ADR Vest. În prezent stadiul acestui este:

 • 1 proiect, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,007 milioane euro, a fost contractat.

În cadrul Operațiunii 1.3.2 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului Operațiunea b) Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii Schema de finanțare - Sprijin pentru consultanță acordat IMM, Apel 2 – 2012, solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 33 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 0,84 milioane euro. ADR Vest a preluat un număr de 29 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 0,74 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE. În prezent stadiul acestora este:

 • 26 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,63 milioane euro, au fost contractate.
 • 3 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,11 milioane euro, au fost respinse în etapa precontractuală.
 • 4 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,10 milioane euro, sunt acceptate, și se găsesc pe lista de rezervă.

În cadrul Axei Prioritare 3 - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public, Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe, solicitanții de finanțare din Regiunea Vest au depus 77 proiecte, având o valoare a finanțării nerambursabile solicitate de 1,14 milioane euro. Aceste proiecte au fost evaluate de către AMPOSCCE și de către ADR Vest. În prezent stadiul acestora este:

 • 33 de proiecte, cu o valoare a finanţării nerambursabile de 0,46 milioane euro, au fost contractate.
 • 22 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,35 milioane euro, au fost respinse.
 • 22 de proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,33 milioane euro, au fost retrase de către solicitanț

Proiecte in implementare/finalizate/reziliate

 • Proiecte contractate

Până în acest moment ADR Vest a preluat/contractat 309 proiecte ale beneficiarilor din Regiunea Vest, aflate în diferite stadii: finalizate, în implementare sau reziliate. Valoarea totală a acestora este de 131,48 milioane Euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 66,33 milioane Euro.

Stadiul în care se află aceste proiecte este următorul:

 • Proiecte finalizate: 257 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 49,31 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,02 milioane euro

În funcție de operațiune, situația centralizatoare a acestora este următoarea:

Operațiunea 1.1.1. A1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mici (până la 1.065.000 lei) 

 • Proiecte finalizate: 97 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,37 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,04 milioane euro

Operațiunea 1.1.1. A2. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Investiții mari (între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei) 

 • Proiecte finalizate: 24 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 22,87 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,44 milioane euro

Operațiunea 1.1.1. Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi – apel 2014

 • Proiecte finalizate: 16 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,21 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,18 milioane euro

Operaţiune 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale

 • Proiecte finalizate: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,13 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,13 milioane euro

Operaţiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

 • Proiecte finalizate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,05 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,05 milioane euro

Operaţiunea 1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor

 • Proiecte finalizate: 21 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,48 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,16 milioane euro

Axei Prioritare 3 - Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public, Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe.

Stadiul în care se află aceste proiecte este următorul:

 • Proiecte finalizate: 81 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,20 milioane euro
 • Proiecte reziliate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,02 milioane euro

* Valorile proiectelor au fost calculate la cursul 1 euro = 4,4467 lei

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia