Conducerea ADR Vest

 

Sorin Maxim     CV

Director General

Silviu ADĂMUȚ     CV

Director,
Direcția Implementare
Program Operațional Regional

Raluca CIBU - BUZAC   CV

Director,
Direcția Politici Regionale și
Internaționalizare

Georgiana RADAC     CV

Director,
Direcția Evaluare și Suport Implementare POR

Mihaela PIRTEA      CV

Director,
Direcția Economică,
Administrativă și de Control
Financiar