AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Prelucrarea datelor cu caracter...

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal, așadar ADR Vest vă asigură  de  confidenţialitatea tratării datelor furnizate precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Cine suntem noi?

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) cu sediul str. Gheorghe Lazăr. Nr. 14, Timișoara) este o instituţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică care funcționează în domeniul dezvoltării regionale, reglementată prin Legea nr. 315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

ADR Vest nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate  de către ADR  Vest în vederea:

 •  Desfășurării de campanii de informare și conștientizare a publicului larg sau a unor categorii de public țintă definite de programe și proiecte;
 •  Transmiterii de informații privind accesarea și utilizarea fondurilor europene și promovarea programelor / proiectelor gestionate de ADR Vest;
 •  Soluționării  cererilor / solicitărilor;
 •  Oferirii de servicii de helpdesk, seminarii de instruire (inclusiv înregistrarea la evenimentele organizate de ADR Vest);
 •  Desfășurării activității de recrutare și selecție;
 •  Încheierii și executării contractelor precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale; 
 •  Îndeplinirii obligațiilor legale și realizării intereselor legitime,  precum și  raportării către organele abilitate ale statului;
 •  Constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție.

Accesul la date și perioada de păstrare

Datele dumneavoastră  pot fi transmise în cadrul direcțiilor și departamentelor ADR Vest. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

ADR Vest nu transmite datele dumneavoastră terților, dar le poate pune la dispoziția autorităților și instituțiilor abilitate de lege, la solicitarea acestora în baza legii.

Datele pe care le colectăm sunt stocate în Spațiul Economic European  și sunt păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, pe toată durata contractuală sau până la expirarea obligațiilor contractuale, legale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente.

Supraveghere video

ADR Vest prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea prin intermediul sistemelor video situate la punctul de lucru de la adresa str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, Timișoara, în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției. În această locație există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zona supravegheata video”.

Politica de Cookies 

Site-ul www.adrvest.ro aparține și este dezvoltat și editat de către ADR Vest. 

IP-urile persoanelor care accesează site-ul va fi prelucrat doar în scopuri de protecție și detectare a atacurilor informatice asupra infrastructurii informatice a ADR Vest și în scopul detectării avariilor sau utilizării incorecte a serviciilor informatice puse la dispoziție de către ADR Vest.

Site-ul www.adrvest.ro  folosește fișiere de tip cookie pentru a vă îmbunătăți experiența în timp ce vizitați pagina web. Cele clasificate ca necesare sunt stocate în browser-ul dumneavoastră deoarece sunt esențiale pentru funcționarea mecanismelor de bază ale website-ului. Folosim și cookie-uri terțe care ne ajută să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest website. Acestea vor fi stocate în browser doar cu acordul dumneavoastră. De asemenea, aveți opțiunea de a renunța la ele. Renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri vă poate afecta experiența de navigare pe website.

Crearea de profiluri și procesul decizional automatizat

ADR Vest nu folosește în prelucrarea datelor cu caracter personal un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri.  În situația în care se va utiliza un proces decizional automatizat, ADR Vest vă va informa și va respecta drepturile aferente acestui tip de prelucrare.

Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?

Persoanele vizate au posibilitatea de a-și exercita drepturile în condițiile prevăzute de Regulamentul UE 679 / 2016. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta / notifica oricând la adresa: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, cod poştal 300080, tel. +40 256 491 981,  +40 256 491 923, sau pe e-mail la adresa office@adrvest.ro sau la DPO gdpr@adrvest.ro. 

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Vest, vă rugăm să utilizați adresa  dezabonare@adrvest.ro.

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, Sector 1 B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, cod poștal 010336) sau pe e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia