AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Ghid în consultare publică: New European Bauhaus – finanțări pentru proiecte pilot de revitalizare a spațiilor și clădirilor urbane

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de Management […]

Mai mult
ADR Vest lansează în consultare publică ghidul de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate din județul Caraș-Severin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Programul Regional Vest: Ghidul de finanțare pentru Digitalizarea IMM-urilor, în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Autoritate de […]

Mai mult
Investiție de 16,5 milioane de euro, pentru o nouă promenadă, piste de biciclete și șase pasarele peste râul Bârzava, la Reșița, prin Programul Regional Vest

O investiție menită a reface coloana vertebrală a orașului industrial […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. POR 2007 - 2013

Programul Operational Regional 2007 – 2013 - gestionat de ADR Vest


Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013)
reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene -Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operaţional Regional 2007-2013 va opera în toate cele opt Regiuni de Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Pentru finanţarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate aproximativ 4,38 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde Euro (84%) reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în România. Restul de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private.

Alocarea financiară totală pentru Regiunea Vest în perioada 2007 – 2013 este de 446,62 milioane Euro, reprezentând aproximativ 10,34% din totalul fondurilor alocate finanţării POR. Această repartizare a fondurilor are un rol orientativ şi indicativ, întrucât fondurile pot fi realocate de la o regiune la alta, în funcţie de capacitatea de absorbţie.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, (MDRL) este desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR), potrivit deciziei Guvernului Nr. 457/2008, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program.

Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri) sunt desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate în Capitolul 21 – Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale şi a HG 457/2008. Cele opt Organisme Intermediare pentru POR, sunt responsabile cu implementarea POR la nivel regional.

Obiectivul strategic al POR 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrată teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor lor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber.

Pentru atingerea obiectivului global al POR, strategia se articulează pe mai multeobiective specifice, şi anume:

• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor.
• Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare.
• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.
• Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.
• Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Pentru realizarea obiectivului global al POR au fost identificate 6 axe prioritare ce au ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale şi anume:

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere;
2.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
3.
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
4.
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
5.
Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local;
6. Asistenţă tehnică.

În cadrul celor 6 axe prioritare ale POR 2007-2013 se finanţează:

• Transformarea oraşelor în care trăim: servicii urbane mai bune, inclusiv în transport, un sistem de locuinţe sociale îmbunătăţit, reabilitarea clădirilor istorice.
• Şosele de centură şi drumuri mai bune, atât în oraşe, cât şi la nivel judeţean.
• Spitale, şcoli, servicii sociale şi unităţi moderne de intervenţie în situaţii de urgenţă.
• Dezvoltarea afacerilor locale şi regionale: pregătirea platformelor industriale dezafectate şi poluate pentru noi activităţi, sprijin pentru microîntreprinderi.
• Servicii turistice de calitate, restaurarea şi promovarea siturilor de patrimoniu, îmbunătăţirea infrastructurii turistice.

Implementarea Programului Operaţional Regional ar trebui să conducă, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor din interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.

Paşii care trebuie urmaţi de beneficiari pentru accesarea finanţării sunt:  

1. Solicitarea finanţării: La fiecare lansare a unui Apel pentru propuneri, Autoritatea de Management pentru POR va publica „Ghidul Solicitantului“ pentru potenţialii beneficiari. Pe baza acestuia, solicitantul de finanţare va putea întocmi cererea de finanţare pentru proiectul său. „Ghidul solicitantului“ este un manual care oferă informaţii despre: tipurile de proiecte şi solicitanţii care pot participa cu propuneri, criteriile de selecţie, documentele necesare pentru întocmirea dosarului şi procedurile de implementare. „Ghidul solicitantului“ poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul ADR Vest www.adrvest.ro, sau de pe site-ul POR www.inforegio.ro, sau poate fi solicitat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.  

2. Completarea cererii de finanţare şi a anexelor (care se regaseste in anexa la fiecare Ghid al Solicitantului).  

3. Cererile de finanţare se depun la Agenţia penrtu Dezvoltare Regională Vest.

4. Experţii ADR Vest verifică conformitatea administrativă a cererilor de finanţare: depunerea în termen; completarea corectă; documente ataşate.  

5. Experţii ADR Vest verifică eligibilitatea cererilor de finanţare: încadrarea în axa prioritară/domeniu de interventie; eligibilitatea beneficiarului; valoarea proiectului; nivelul de cofinanţare; durata de implementare a proiectului.  

6. O echipă de evaluatori independenti realizează evaluarea tehnică si financiară a proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare aprobate de către Comitetul de Monitorizare. Aceste criterii urmaresc care urmăresc gradul în care proiectul răspunde obiectivelor POR, coerenţa şi claritatea metodologiei propuse, fezabilitatea şi eficienţa financiară, sustenabilitatea proiectului etc.  

7. Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Management decide să finanţeze proiectele selectate şi se semnează contractul de finanţare cu beneficiarii.

8. Implementarea proiectelor Dacă proiectul a trecut cu succes de evaluare şi a fost aprobat pentru finamţare, începe cea mai lungă şi solicitantă etapă: implementarea proiectului. Beneficiarul proiectului va trebui să realizeze activităţile menţionate în proiect, respectând procedurile Uniunii Europene. Regulile privind plăţile sunt stricte, iar progresele proiectului vor fi monitorizate atent.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Agenţia pentru Dezvoltare Regional Vest
Str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5, Timişoara 300054, România
Tel: +40-256-491923, fax: +40-256-491981
e-mail: office@adrvest.ro, www.adrvest.ro

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia