AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. POR 2014 - 2020
  4. /
  5. Instructiuni POR 2014-2020

Instructiunea AMPOR nr. 214/11.04.2024 și anexele aferente

Instrucțiunea AMPOR nr. 208/ 06.11.2023 - pentru modificarea Instrucțiunii nr. 207/24.10.2023 în ceea ce privește data limită de depunere la OI a cererilor de plată de către beneficiari

Instrucțiunea AMPOR nr. 206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a Cererilor de rambursare/ Cererilor de plată și eliminarea obligației de efectuare a vizitelor pe teren la 40%

Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Anexe la Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr.197/06.12.2022 Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Ordinul 1586/10.08.2022 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației impreuna cu Anexele atasate

Metodologie de aplicare a formularelor de ajustare, prevăzute în Ordonanță de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Metodologie privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

INSTRUCȚIUNEA nr. 194/23.05.2022 Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instrucțiunea AM POR nr. 193/23.03.2022 - Punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare 

Instrucțiunea nr.182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar

Instructiunea nr.179/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Centre comunitare integrate

Ordinul MLPDA nr. 4141/20.11.2020 - Modificarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR

Instrucțiunea nr.175 / 2020 - Se vor reîntoarce în procesul de evaluare, selecție și contractare acele proiecte respinse exclusiv pentru nedepunerea avizului de amplasament și se va continua procesul pentru acele proiecte care nu îndeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finanțare.

Instrucțiunea AMPOR nr. 174/16.10.2020 - Instrucțiunea generală privind acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instrucţiunea AMPOR nr. 173/15.09.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instrucțiunea 172/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 se prelungește până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00

Instrucţiunea AMPOR nr. 170/2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus 

Instrucțiunea AMPOR nr. 169/2020 privind modul de efectuare a vizitelor pe teren și transmiterea prin MySMIS a Formularului 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

Instrucțiunea AM POR nr. 166/2020 prelungire apel POR/2020/1/1.1.A/2

Instrucţiunea AMPOR nr. 164/22.07.2020 – Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus

Instrucțiunea AMPOR nr. 162 privind transmiterea cererilor de rambursare/plată/prefinanțare și a documentelor justificative aferente prin Modulul Implementare din aplicatia MySMIS2014 de catre beneficiarii care aplica prevederile Instructiunii nr.139 AMPOR.

Instructiunea nr.161/2020 de prelungire a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi-termen de depunere 31.08.2020

Instrucțiunea AMPOR nr. 153/2020 cu privire la prevederile procedurale aplicabile POR pe perioada stării de alertă instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare

Intructiunea AMPOR nr. 152/2020 de prelungire a perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Intructiunea AM POR nr. 151 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

Instructiunea AM POR 148/09.04.2020  privind masuri referitoare la procesul de evaluare și selecție aplicabil AXEI 2 in contextul Stării de urgență

Instrucţiunea AM POR nr. 147/27.03.2020 privind posibilitatea procesării cererilor de rambursare finală fără efectuarea de către OI şi AMPOR a vizitelor finale de monitorizare şi de verificare a cheltuielilor şi fără emiterea Notei de finalizare, în perioada stării de urgenţă

Instructiunea nr. 145/23.03.2020 referitoare la o serie de măsuri aplicabile POR pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Instructiunea nr. 131/ 20.11.2019 referitoare la apelurile de proiecte in care se deruleaza scheme de ajutor de stat/ de minimis

Ordin 3077/04.11.2019 pentru aprobarea instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR

Instructiunea 128 actualizare buget PI 5.1

Instructiunea AMPOR 115 din 18.04.2019 - Liste finantabile axa prioritara 4

Instructiunea AM POR 113 din 08.04.2019 – privind completarea Rapoartelor de progres si a celor de durabilitate ale Beneficiarilor cu aspectele relevante implementarii si monitorizarii proiectelor, cuprinse in conditiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investitie si in recomandarile rezultate in procesul de evaluare si selectie

Instructiunea AMPOR_112 din 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instructiunea AMPOR_98 din 01.11.2018 standarde de cost

Instrucțiunea 101 AMPOR – proiecte nefinalizate – Axa prioritară 10 - depunerea cererilor de rambursare în 2018

Instructiunea 97 AMPOR - privind depunerea cererilor de rambursare in anul 2018 pentru proiectele nefinalizate finanțate prin Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 - privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 - privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 - privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

  • Anexa 1 Anexe Autorizare CR și CP și lista verificare finalizare proiecte
  • Anexa 2 – Anexe verificare Achiziții – Instrucțiunea 90 - AMPOR

Instructiunea nr.82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea AMPOR nr. 75/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instructiunea nr. 72/15.05.2018 - detalii privind evaluarea tehnica si financiara a cererilor de finantare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B - Incubatoare de afaceri) si POR/179/2 (2.1.B ITI - Incubatoare de afaceri - ITI Delta Dunarii)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe 

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiune AMPOR nr 69. privind intrarea in vigoare a MIV POR 2014-2020

Instructiunea AM POR nr 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare-clarificari in contracte

Instructiunea AM POR nr 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul apelului POR/2016/2/2.1A

Instructiunea AM POR nr. 60/19.09.2017 privind modalitatea de completare a grilelor de evaluare tehnica si financiara aplicabile apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 

Instructiunea AMPOR nr. 59/19.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric BI 

Instructiunea AMPOR nr.56/08.09.2017 Privind diversificarea aconomiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului din cadrul apelului de proiect POR 2016/7/7.1/1

Instructiunea AMPOR nr.55/08.09.2017 Privind realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate din cadrul apelului de proiect POR/230/5/2 apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.54/0809.2017 Privint sprijinirea tranzactiei catre o economie cu emisii scazute de carbon din cadrul apelului POR 2016/3/3.1/A/1

Instructiunea AMPOR nr.53/08.09.2017 Privind imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta generala din cadrul apelului de proiect POR/2016/6/6.1/1/ apel istoric 7 regiuni

Instructiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020

Instructiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS 

Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana 

Instructiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instructiunea nr.43/07.06.2017 privind verificarea proiectului tehnic ulterior semnarii contractelor de finantare

Instructiunea nr.42/31.05.2017 privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie la depunerea de catre beneficiari a cererilor de plata/rambursare

Instructiunea nr.41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Nota de interpretare AM POR pt cazul cetatenilor straini in MYSMIS

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014 

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2 

Instructiunea 29/23.02.2017 - interpretarea MDRAPFE/AMPOR cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS 

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras) 

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras) 

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A 

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1 

Instructiunea 19 din 17.01.2017 privind modificare cota TVA la 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A 

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia