AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva

ADR Vest are o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție și dispune de un sistem de control intern conceput pentru a preveni și detecta, în măsura în care este posibil, actele de fraudă și a corecta impactul acestora, în cazul în care acestea au loc.

Orice persoană implicată în implementarea proiectelor gestionate de ADR Vest, sau care deține informații privind desfășurarea proiectelor finanțate în cadrul programelor gestionate de ADR Vest, poate trimite alerte privind existența unor posibile nereguli la adresa de email: nereguli@adrvest.rosau direct la sediul ADR Vest.

Persoanele care într-un context profesional efectuează raportări și care au obținut informări referitoare la încălcări ale legilor naționale și internaționale, conform prevederilor Legii 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, pot trimite aceste raportări la adresa de email: nereguli@adrvest.ro, cu respectarea principiilor care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii.

Alertele de nereguli pot fi trimise anonim sau sub semnătură (caz în care se va păstra confidențialitatea în ceea ce privește identitatea expeditorului). 

Alertele de nereguli vor fi înregistrate, analizate și investigate conform procedurilor interne ADR Vest și a legislație în vigoare.

În conformitate cu art. 69 (7) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, orice persoană care deține informații privind desfășurarea proiectelor gestionate de ADR Vest poate depune plângeri, petiții, solicitare de informații de interes public la adresa de e-mail registratura@adrvest.ro.

Examinarea la nivelul ADR Vest sau la nivel național a sesizărilor nu aduce atingere posibilității generale a cetățenilor și a părților interesate de a adresa plângeri Comisiei Europene. La cererea Comisiei, statele membre examinează plângerile înaintate acesteia care se încadrează în sfera de acțiune a programelor lor și informează Comisia cu privire la rezultatele respectivelor examinări.

Plângeri cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite de fonduri nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de email: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia