AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
În caz de prezentare extras de cont bancar pentru dovada contribuției proprii, suma trebuie să fie blocată în cont pentru o anumită perioada? 08/02/2017

Nu. Nu este nevoie ca suma să fie blocată în […]

Se poate prezenta Scrisoare de confort angajantă eliberată de o instituție bancară pentru a face dovada contribuției proprii în etapa pre-contractuală? 08/02/2017

Nu. Dovada contribuției proprii se poate face doar prin extras […]

Care este valoarea pentru care trebuie prezentată dovada contribuției proprii? 08/02/2017

Dovada contribuției proprii trebuie să acopere cel puțin contribuția solicitantului […]

Cum se face dovada contribuției proprii a solicitantului? 08/02/2017

Dovada contribuției proprii se poate realiza prin intermediul următoarelor documente: […]

La depunerea cererii de finanțare trebuie prezentată și dovada contribuției proprii? 08/02/2017

La depunerea cererii de finanțare solicitantul își asumă prin Declarația […]

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia