AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Dovada contribuției proprii se poate realiza prin intermediul următoarelor documente:

  • extras de cont
  • linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară.
© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia