AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Până la 1 noiembrie, se mai pot depune proiecte în cadrul apelului POR 2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii

Prin intermediul acestui apel pot solicita finanțare furnizorii de servicii sociale, […]

Mai mult
Se pot depune proiecte în cadrul apelului 2 dedicat centrelor comunitare integrate

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcţia […]

Mai mult
Drumurile spre cartierul reșițean Mociur vor fi reabilitate prin Programul Operațional Regional

Aproape 1000 de locuitori ai cartierului Mociur, din Reșița vor […]

Mai mult
Oportunitățile de finanțare prin viitorul POR, prezentate hunedorenilor

Programul Operațional Regional 2021-2027 a fost prezentat astăzi autorităților publice […]

Mai mult
Arhiva
08/02/2017 Cum trebuie transmis Mandatul special/ împuternicirea specială?

Se va întocmi în formă autentică, conform normelor legale aplicabile.

08/02/2017 Care este modalitatea corecta de completare a tabelului de la punctul D din Anexa 1.4 – Declarație privind eligibilitatea TVA?

Se va completa punctul D al Declarației privind eligibilitatea TVA […]

08/02/2017 În Macheta Analiza și previziunea financiară (sheet-urile 3A, 3B, 4), dacă perioada de implementare a proiectului este de 1 an, care este primul an aferent operării investiției?Anul 2 sau anul 5?

Se completează Anul 1 cu datele aferente investiției (implementarea) și […]

08/02/2017 O microentitate trebuie să depună Notele explicative anexă la cererea de finanțare?

Microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare […]

08/02/2017 Contractul de închiriere sau cel de comodat trebuie prezentate autentificate la notar?

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului trebuie încheiate în formă […]

08/02/2017 Forma consolidată a actului constitutiv trebuie să cuprindă toate modificările efectuate de la înființarea firmei?

Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată […]

08/02/2017 Certificatul de urbanism trebuie să fie emis în scopul obţinerii autorizaţiei de construire?

În conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea […]

08/02/2017 Referitor la ”Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerţului”, se acceptă și certificatele emise prin serviciul online InfoCert?

Da. În sensul condițiilor privind completarea cererii de finanțare, aplicabile […]

08/02/2017 Pentru proiectele înregistrate în luna ianuarie 2017, solicitanţii sunt obligaţi să depună situaţiile financiare aferente anului fiscal 2016?

Se vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal […]

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia