AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) a început și la nivelul Regiunii Vest

42 de actori regionali din zona adminstrației publice, mediul privat […]

Mai mult
ADR Vest Accel demarează astăzi, cu 26 de antreprenori înscriși la start

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest susține antreprenorii din regiune cu […]

Mai mult
Noi contracte semnate cu Primăria Timișoara: Investim în educația copiilor din capitala Banatului

Două noi proiecte ale căror contracte de finanțare au fost […]

Mai mult
S-au pus bazele unei colaborări între Regiunea Vest și cel mai mare spital din Israel

Unul din obiectivele pe care ni le-am propus încă de […]

Mai mult
Arhiva
08/02/2017 Cum trebuie transmis Mandatul special/ împuternicirea specială?

Se va întocmi în formă autentică, conform normelor legale aplicabile.

08/02/2017 Care este modalitatea corecta de completare a tabelului de la punctul D din Anexa 1.4 – Declarație privind eligibilitatea TVA?

Se va completa punctul D al Declarației privind eligibilitatea TVA […]

08/02/2017 În Macheta Analiza și previziunea financiară (sheet-urile 3A, 3B, 4), dacă perioada de implementare a proiectului este de 1 an, care este primul an aferent operării investiției?Anul 2 sau anul 5?

Se completează Anul 1 cu datele aferente investiției (implementarea) și […]

08/02/2017 O microentitate trebuie să depună Notele explicative anexă la cererea de finanțare?

Microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare […]

08/02/2017 Contractul de închiriere sau cel de comodat trebuie prezentate autentificate la notar?

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului trebuie încheiate în formă […]

08/02/2017 Forma consolidată a actului constitutiv trebuie să cuprindă toate modificările efectuate de la înființarea firmei?

Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată […]

08/02/2017 Certificatul de urbanism trebuie să fie emis în scopul obţinerii autorizaţiei de construire?

În conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea […]

08/02/2017 Referitor la ”Certificatul constatator în forma extinsă, emis de Oficiul Registrului Comerţului”, se acceptă și certificatele emise prin serviciul online InfoCert?

Da. În sensul condițiilor privind completarea cererii de finanțare, aplicabile […]

08/02/2017 Pentru proiectele înregistrate în luna ianuarie 2017, solicitanţii sunt obligaţi să depună situaţiile financiare aferente anului fiscal 2016?

Se vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal […]

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia