AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Consultare publica PR Vest
  4. /
  5. Sprijin pentru universități
Prioritatea 6 - Regiune educată și atractivă

Sprijin pentru universități publice

Îmbunătățim accesul la servicii educaționale de calitate!
STADIU APEL
Consultare publică încheiată
23.12.2022 - 23.01.2023, ora 12.00
ALOCARE FINANCIARĂ
21 mil. euro
VALOARE ELIGIBILĂ PROIECT
Min. 250.000 euro
Max. 4.500.000 euro
Consultă versiunea draft a 
Ghidului de finanțare

  

Cine poate obține finanțare

Universități de stat, care au sediul social și/sau desfășoară activități de învățământ superior în Regiunea Vest.

  

Ce se finanțează

  • Dotarea cu active corporale: mobilier și echipamente necesare pentru dotarea laboratoarelor universitare și a infrastructurii de specialitate, în acord cu noile tendințe educaționale și tehnologice;
  • Dotarea cu active necorporale, inclusiv active relaționate de dezvoltarea unei infrastructuri digitale: programe informatice, licențe software, brevete, biblioteci digitale, platforme digitale pentru predarea online etc;
  • Achiziția de servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație;
  • Lucrări de modernizare/reabilitare/extindere a infrastructurii de învățământ, inclusiv a infrastructurilor sportive asociate, în cazuri temeinic justificate și în procent limitat (maxim 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului).
© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia