AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Programul Tranziție Justă_Dezvoltarea întreprinderilor...

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat următoarele:

Update 10: Ordinul MIPE nr. 1020/16.04.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

A fost modificat și completat Ghidul Solicitantului conform Ordin 1020/16.04.2024 și a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor până în data de 20.05.2024. Documentele pot fi consultate aici.

Update 9: Ordinul MIPE nr. 737/11.03.2024 privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

A fost modificat și completat Ghidul Solicitantului conform Ordin 737/11.03.2024 și a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor până în data de 20.04.2024, ora 24.00. Documentele pot fi consultate aici.

Update 8: Ordinul MIPE nr. 686/06.03.2024 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 a fost aprobată prin OMIPE nr. 3.996/2023,  publicat în Monitorul Oficial nr. 951 din 20 octombrie 2023. Documentul poate fi consultat aici.

Update 7: Instrucțiunea operațională pentru exemplificarea mecanismului de aplicare a pragului de excelență

A fost publicată Instrucțiunea operațională nr. 2 din 15.01.2024 privind exemplificarea mecanismului de aplicare a pragului de excelență în cadrul apelurilor pentru acțiunea – „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027. Documentul poate fi consultat aici.

Update 6: Actualizare Ghid și modificare schemă ajutor de stat și minimis

A fost publicat Ordinul MIPE nr. 6163/19.12.2023 privind modificarea și completarea Ghidului „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului Antreprenoriatului pentru investiții productive în IMM și crearea de locuri de muncă durabile”. Totodată, a fost publicat și ordinul MIPE nr. 9162/19.12.2023 privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027. Documentele pot fi consultate aici.

Update 5: Declarație eligibilitate TVA

A fost publicat Ordinul comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 4013/5316/2023/23.10.2023 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă. Ordinul a fost publicat în MO nr.1137/15 decembrie 2023 și poate fi consultat aici. Formatul editabil se regăsește aici.

Update 4: Modificări OUG nr. 23/2023

În MO nr. 1138/15.12.2023 a fost publicată OUG nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027. Actul normativ modifică OUG nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 și OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Documentul poate fi consultat aici.

Update 3: Modificări CM PTJ

În cadrului celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă (CM PTJ) 2021-2027 desfășurată în perioada 12-13.12.2023, membrii CM PTJ au decis modificarea și completarea Metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție a proiectelor aplicabile apelurilor de proiecte pentru acțiunea „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”. Documentele aferente pot fi consultate aici.

Update 2: Coduri CAEN neeligibile

A fost publicat Ordinul MIPE nr. 6005/05.12.2023 privind modificarea și completarea “Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027” aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3996/2023. Ordinul a fost publicat în MO, Partea 1, nr. 1121/13.12.2023 și poate fi consultat aici.  

Update 1:  Instrucțiunea nr. 1 privind clarificarea unor aspecte din Ghidul solicitantului

În data de 05.12.2023, a fost publicată Instrucțiunea nr. 1/29.11.2023. Documentul poate fi consultat aici.


Ghidul solicitantului pentru „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare – 20.12.2023, ora 11.00 – 20.04.2024, ora 23.59. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul MIPE, aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia