AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. POR 2014-2020: Un nou...

POR 2014-2020: Un nou ghid de finanţare dedicat P.I. 2.2 - IMM, lansat în consultare publică

15/05/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, vă informează că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru un nou apel de proiecte aferent priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Alocarea financiară națională a apelului de proiecte este de 150 milioane de euro (FEDR și Bugetul de Stat), din care Regiunea Vest dispune de 17,66 milioane euro.

În funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse, există posibilitatea identificării de alocări suplimentare de până la 550 milioane euro, se arată pe pagina web oficială a programului - www.inforegio.ro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro.Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere la termen.

Solicitanții eligibili sunt societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/ servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale.

 Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

  • Crearea unei noi unități de producție/ prestare servicii. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/ prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.
  • Extinderea capacității unei unități existente. Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/ prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

  • Diversificarea producției unei unități existente prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate. Diversificarea presupune că noile produse/ servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/ prestate.

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor .

În Regiunea Vest, contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minimum 45% pentru întreprinderile mici, respectiv minimum 55% pentru întreprinderile mijlocii.

Ghidul specific în consultare publică poate fi vizualizat accesând: https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail pe adresa info@mdrap.ro, până în data de 29.05.2020.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia