Apeluri in consultare publica

Axa 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro până la data de 23.11.2018.

Axa 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de car

APEL DEDICAT ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 21.09.2018.

  • AP 3/ OS 3.2 Mobilitate urbana – UAT in parteneriat cu MDRAP- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelurile cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 3 august 2018

Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

  • AP9 Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Orientări pentru grupurile de acţiune locală (GAL) privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori (Etapa a III-a mecanismului DLRC) - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații/propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

        Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 8 august 2018.