AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): 30,04 miliarde euro pentru 12 domenii prioritare

România beneficiază de 79,94 miliarde euro în cadrul financiar multianual […]

Mai mult
POR 2014-2020: Modificarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/ sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis Ordinul nr. […]

Mai mult
A fost aprobat Ghidul specific aferent AP1, PI 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Finanţări de peste 17,6 milioane euro pentru IMM-urile din Regiunea Vest. Ultima săptămână pentru depunerea proiectelor!

Întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest au oportunitatea de […]

Mai mult
Arhiva

Instrucțiunea AMPOR 169/2020 privind modul de efectuare a vizitelor pe teren și transmiterea prin MySMIS a Formularului 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

18/08/2020

În data de 14.08.2020 a fost publicată Instrucțiunea AMPOR nr. 169, cu privire la modul de efectuare a vizitelor pe teren și transmiterea prin MySMIS a Formularului 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă.

Astfel, în cadrul vizitelor pe teren realizate la cererile de rambursare intermediare se vor verifica următoarele documente în original:

  • facturile;

În vederea evitării riscului dublei finanțari, se va verifica dacă pe facturi este înscris codul SMIS al proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR 2014-2020». În cazul facturilor decontate parțial, se va verifica dacă pe acestea a fost înscrisă suma solicitată la decontare.

  • extrasele de cont; 
  • declarația pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/ plata/ prefinanțare.

La vizitele pe teren efectuate la cererile de rambursare finale, în plus față de documentele originale menționate mai sus, se vor verifica și originalele documentelor care atestă receptia și punerea în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor, serviciilor și lucrărilor care au fost achizitionate/ prestate/realizate în cadrul proiectului.

În funcție de specificul serviciilor prestate în cadrul proiectului, se va verifica, pe teren, inclusiv existența rapoartelor de activitate.

Formularul 10Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” se va transmite de către beneficiar, în termenele prevăzute de OUG 40/2015, cu modificările și completarile ulterioare, doar prin sistemul electronic MySMIS, modulul Comunicare – eticheta Contabilitate”. 

Conținutul integral al Instrucțiunii AMPOR nr. 169/ 2020 poate fi descărcat de pe site-ul ADR Vest, de la secțiunea Finanțări Europene, POR 2014-2020https://adrvest.ro/instructiuni-por-2014-2020/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia