AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Susțin complet procesul de regionalizare a fondurilor europene”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a făcut o […]

Mai mult
Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020, trimisă spre reexaminare

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea […]

Mai mult
Programul Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, apreciat de Comisia Europeană

Aprecierile pozitive din partea reprezentanților Comisiei Europene pentru gradul de maturitate al POR […]

Mai mult
Proiect pentru un sistem de iluminat public modernizat, la Deta

Orașul Deta va avea un sistem de iluminat public modernizat, […]

Mai mult
Arhiva

Ghidul Solicitantului pentru Centrele Comunitare Integrate, în consultare publică

16/09/2019

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat spre consultare publică, în data de 11.09.2019, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B „Centre comunitare integrate” apelul de proiecte cu numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni”.

Apelul de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu un termen limită de depunere de 6 luni. 

Se adresează solicitanților de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor privind serviciile comunitare integrate (Anexa 14 la ghid).

Din Regiunea Vest se regăsesc ca eligibile 11 localităţi cu tip de marginalizare peste medie şi severă, care sunt cuprinse în Anexa 14 la ghidul specific aflat în consultare:

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/ 2017.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 324/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, centrele comunitare integrate furnizează servicii de asistență medicală comunitară integrate cu serviciile sociale și cele educaționale persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, economic și social, adaptate nevoilor acestora.

Eventualele observații și propuneri cu privire la ghid pot fi transmise pe adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.09.2019.

Găsiți versiunea Ghidului solicitantului propusă spre consultare pe site-ul programului - www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest - https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

 

 

 

 

 

 

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia