AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Despre noi 3

Înfiinţată în anul 1999, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest este un organism neguvernamental, nonprofit şi de utilitate publică, cu personalitate juridică. Ea implementează politica de dezvoltare regională, gestionează programe finanțate din fonduri europene în acest scop, contribuie la atragerea de investiții străine în Regiunea Vest – județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, oferă servicii de suport în afaceri și promovează inovarea.

ADR Vest este Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest și va îndeplini rolul de Autoritate de Management pentru POR începând cu perioada de programare 2021-2027.

Rolul ADR Vest este de a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Vest, prin încurajarea investiţiilor, angajarea permanentă în procesul de restructurare industrială şi crearea de noi locuri de muncă.

Experienţa dobândită în implementarea programelor de finanţare prin instrumentul Phare Coeziune Economică şi Socială la nivelul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională a fost considerată extrem de relevantă pentru managementul Fondurilor Structurale Europene şi a fost utilizată în tranziţia către implementarea Regio - Programul Operaţional Regional.

Astfel, odată cu trecerea de la fondurile de preaderare la cele structurale, începând cu anul 2007, ADR Vest a devenit Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest POR 2007-2013.

ADR Vest a îndeplinit aceeași funcție, de OI, și pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) în Regiunea Vest – Axa prioritară 1, începând cu anul 2013, respectiv Axa prioritară 3 a programului, din anul 2014.

La sfârșitul anului 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Acordul Cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în România. Astfel, ADR Vest a devenit Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.

Începând cu viitoarea perioadă de programare, având în vedere experiența de peste 20 de ani și rezultatele obținute în gestionarea programelor cu finanțare europeană, agențiile pentru dezvoltare regională vor avea un rol cheie în gestionarea programelor de dezvoltare regională în România. Ele vor elabora viitoarele programe operaționale regionale, prin care se vor organiza și aloca fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene.

ADR Vest va îndeplini rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 în Regiunea Vest.

 

Regiunea de Dezvoltare Vest

S-a constituit la data de 28 octombrie 1998 şi este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş.

Situată la confluenţa unor importante drumuri europene, unde civilizaţia vestului interacţionează cu cea estică, Regiunea Vest - România se învecinează cu Ungaria și Serbia și face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT), care implică cele patru judeţe ale Regiunii Vest, patru comitate din Ungaria şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia.

Euroregiunea a fost înfiinţată în 1997, în baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentanţii autorităţilor locale din regiunile componente. Protocolul semnat s-a dovedit a fi un suport puternic în apariţia primelor instituţii transfrontaliere şi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare între administraţiile din cele trei țări.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia