AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ – Instrucțiune nouă pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
25 de ani de dezvoltare regională în România, celebrați la Timișoara

20 de miliarde de euro este suma care a fost […]

Mai mult
ADR Vest vine cu Programul Tranziție Justă în județul Hunedoara! Împreună pentru un mediu de afaceri activ în județul Hunedoara!

Investim în dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri de […]

Mai mult
Consultare publică, PTJ: „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – lista codurilor CAEN neeligibile

Anexă nouă publicată la ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Despre noi
 4. /
 5. Atributii ADR Vest

Atributii ADR Vest

21/05/2015

Atribuțiile ADR Vest

Atribuțiile Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest sunt reglementate prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

ADR Vest face parte din ansamblul organismelor şi instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea 315/2004, modificată şi completată prin OUG 111/2004, drept sistemul naţional al dezvoltării regionale.

ADR Vest asigură realizarea programelor de dezvoltare regională și a planurilor de gestionare a fondurilor în conformitate cu hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) - organismul regional deliberativ care funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni și coordonează activităţile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest elaborează și propune spre aprobarea CDR Vest strategia, planul și programele de dezvoltare regională și de gestionare a fondurilor.

ADR Vest:

 • asigură și răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituțiile naționale, de implementarea, monitorizarea tehnică și financiară și controlul execuției proiectelor finanțate de Uniunea Europeana în cadrul programelor de dezvoltare regională și/ sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naționale care se implementează la nivel regional, prin agenția pentru dezvoltare regională;
 • promovează, cu sprijinul CDR, regiunea și atragerea investițiilor străine;
 • dezvoltă colaborări cu organisme și instituții similare din Uniunea Europeană și participă la implementarea proiectelor internaționale de interes regional și local;

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar (OI) pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Vest.

În calitate de OI, ADR Vest este responsabilă pentru implementarea la nivel regional a POR. Asigură și răspunde pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor delegate de Autoritatea de Management (AM) în scopul implementării POR.

 • participă, prin consultarea cu AM – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la elaborarea procedurilor și criteriilor de eligibilitate și evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidului solicitantului precum și la stabilirea de către AM a calendarului de activități privind lansarea licitațiilor pentru depunerea cererilor de finanțare și a documentelor suport, în vederea obținerii finanțării prin POR;
 • acordă asistență potențialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni de informare prin helpdesk-urile sale și campanii de informare la nivel regional;
 • primește, înregistrează și verifică cererile de finanțare și documentele suport depuse de către solicitanți în vederea obținerii finanțării prin POR;
 • organizează și asigură buna desfășurare a sesiunilor de evaluare tehnică și financiară cu sprijinul experților evaluatori independenți;

În urma deciziei AM privind finanțarea proiectelor propuse, ADR Vest încheie contracte de finanțare cu beneficiarii. Verifică informațiile din cererea de finanțare, inclusiv prin efectuarea de vizite pe teren. Întocmește și transmite AM, în original, contractele de finanțare, în vederea avizării, însoțite de raportul vizitei pe teren și orice alte documente relevante.

 • primește cererile de plată de la beneficiari, însoțite de rapoartele tehnice de progres și cele financiare, le analizează, le verifică, certifică realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor cheltuielilor efectuate de beneficiar, le aprobă și transmite AM rapoartele însoțite de avizul de plată;
 • verifică toate documentele justificative ce însoțesc cererea de plată și realizează verificarea administrativă a fiecărei cereri de plată emise de beneficiar, precum și verificarea pe teren;
 • are obligația să notifice AM în caz de nereguli în decursul implementării proiectelor finanțate prin POR și să întreprindă măsurile corective necesare;
 • întreprinde măsuri de prevenire, detectare și urmărire a neregulilor, precum și de recuperare a debitelor.

Monitorizarea Programului Operațional Regional

ADR Vest monitorizează, din punct de vedere tehnic și financiar, implementarea proiectelor la nivel regional și transmite către AM, în scris și în format electronic, rapoarte tehnice de progres, pentru fiecare domeniu de intervenție din cadrul axelor prioritare ale POR.

Totodată, Agenția acordă asistență de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanțate prin POR.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia