AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Informații despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională […]

Mai mult
Acţiuni de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus – Instrucţiunea AMPOR 173/2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Pachetul privind finanțele digitale: o nouă abordare pentru a încuraja inovarea în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor

Măsuri esențiale pentru sprijinirea redresării economice a UE: Comisia Europeană […]

Mai mult
Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE în valoare de 100 de miliarde de euro

Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE […]

Mai mult
Arhiva

Au fost revizuite ghidurile solicitantului din cadrul Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

19/04/2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 va informeaza ca, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), in calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat in data de 14 aprilie 2017, o revizuire a Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor din cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivittatii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru:

  • Prioritatea de investitii 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microintreprinderi;
  • Prioritatea de investitii 2.2- Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, apelul de proiecte POR/102/2/2/Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri, in sectoarele competitive identificate in SNC (2. IMM).

Revizuirea documentelor a vizat prelungirea termenului de depunere a proiectelor astfel:

  • pana la data de 05.2017, ora 12:00pentru Prioritatea de investitii 2.1., apelul 2.1.A/2016 Microintreprinderi; in cadrul acestui apel de proiecte, odata ajuns pragul de calitate la 50 de puncte, acesta se va aplica, in continuare, fara a mai fi redus;
  • pana la data de 08.2017, ora 12:00, pentru Prioritatea de investitii 2.2., apelul POR/102/2/2.

Modificarea a fost determinata de unele dificultati la inregistrarea in MySMIS2014 a utilizatorilor noi, care se identifica cu datele personale.

Modificarile au fost aprobate prin Ordin MDRAPFE astfel:

  • Ordinul MDRAPFE nr. 2723/14.04.2017 pentru Prioritatea de investitii 2.1., apelul 1.A/2016 Microintreprinderi;
  • Ordinul MDRAPFE nr. 2725/14.04.2017 pentru Prioritatea de investitii 2.2., apelul POR/102/2/2.

In completarea celor de mai sus, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a subliniat faptul ca apelul de proiecte POR/102/2/2 aferent Prioritatii de investitii 2.2. nu va fi suspendat (automat) la implinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv in data de 23 aprilie 2017). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finantare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (in ceea ce priveste alocarea financiara disponibila, evolutia procesului de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse) si va fi comunicata, din timp, tuturor potentialilor solicitanti.

Conditiile de accesare a finantarii in cadrul celor doua apeluri de proiecte sunt detaliate in Ghidurile specifice disponibile atat pe site-ul programului: www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest: www.adrvest.ro, la sectiunea  POR 2014-2020/Ghiduri de finantare: https://adrvest.ro/apeluri-lansate/.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia