Apeluri lansate

AP10 OS10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

POR/2017/10/10.1/10.3/7regiuni, perioada de depunere a proiectelor : 24 Noiembrie 2017, ora 12,00 – 24 Aprilie 2018, ora 12,00

 

AP3 OS3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă(SUERD)

Apel nr. POR/2017/3/3.2/1/SUERD, perioada de depunere - 21 noiembrie 2017, ora 12.00 - 21 mai 2018, ora 12.00

 

AP8 PI8.1   Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență"

Apel nr. POR./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2: perioada depunere - 18 octombrie 2017, ora 12.00 - 18 aprilie 2018, ora 12.00

 

AP7 PI7.1 Investiţii în infrastructura de turism - Apel dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării- “Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”

Apel nr. POR/2017/7/7.1/SUERD/1: perioada depunere - 11.09.2017, ora 10.00 - 11.01.2018, ora 10.00

 

AP6 PI6.1 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD)

Apel POR/2017/6/6.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 28 decembrie 2017, ora 15.00

 

AP5 PI5.2 Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent realizarii de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, Apel dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

Apel POR/2017/5/5.2/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 16.00

 

AP5 PI5.1  Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni"

Apel POR/2017/5/5.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 10.00

 

AP3 P.I 3.1A Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale - publicat 27 iulie 2017
Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.08.2017, ora 10:00:00 – 28.02.2018, ora 10:00:00.

 

AP4 PI 4.1 -  Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” 

Apel POR/2017/4/4.1/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.2 - Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” 

Apel POR/2017/4/4.2/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.3 - Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România 

Apel POR/2017/4/4.3/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.4 -  Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

Apel POR/4/2017/4.4/4.4/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.5 - Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă  

Apel POR/2017/4/4.4/4.5/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP 3. PI3.2- Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă-20 iulie 2017

Apel POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI-Mobilitate urbana: perioada depunere 20 septembrie 2017, ora 12.00 - 20 martie 2018, ora 12.00

 

AP 8.  PI 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup persoane cu dizabilitati - 31 mai 2017.

Apel POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități: perioada depunere - 20.07.2017 ora 12:00 – 20.01.2018 ora 12:00

 

AP 8.  PI 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil copii - 29 mai 2017.
Apel POR/44/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale: perioada depunere - 03.07.2017 ora 12:00 – 03.01.2018 ora 12:00

AP 4 Dezvoltare urbana durabila‎