Apeluri lansate

Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic

Apel POR/2017/1/1.1.C./1 , perioada de depunere a proiectelor: 25 Ianuarie 2018, ora 10:00 - 25 Iunie 2018, ora 10:00

Axa 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Apel POR/2017/2/2.1B/7 regiuni, perioada de depunere a proiectelor: 05 Februarie 2018, 0ra 12.00 - 07 Mai 2018, ora 12.00

 

Axa 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Apelul POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1, perioada depunere proiecte: 15.01.2018, ora 10:00 – 15.07.2018, ora 10:00

POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, perioada de depunere: 19 ianuarie 2018, ora 10.00 - 19 iulie 2018, ora 10.00

Apelul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, perioada în care pot fi depuse cereri de finantare: 18.02.2018, ora 10:00 – 18.08.2018, ora 10:00

Apel POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI-Mobilitate urbana: perioada depunere 20 septembrie 2017, ora 12.00 - 21 mai 2018, ora 12.00

Apel nr. POR/2017/3/3.2/1/SUERD, perioada de depunere - 21 noiembrie 2017, ora 12.00 - 21 mai 2018, ora 12.00

 

Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP 4 Document cadru‎

Apel POR/2017/4/4.1/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2017/4/4.2/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2017/4/4.3/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/4/2017/4.4/4.4/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

Apel POR/2017/4/4.4/4.5/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Apel POR/2017/5/5.2/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 16.00

Apel POR/2017/5/5.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 10.00

 

Axa 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Apel POR/2017/6/6.1/SUERD/1: Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 15.00 – 29 ianuarie 2018, ora 15.00

 

Axa 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Apel nr. POR/2017/7/7.1/SUERD/1: perioada depunere - 11.09.2017, ora 10.00 - 11.01.2018, ora 10.00

 

Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Apel nr. POR./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel POR/180/8/2: perioada depunere - 18 octombrie 2017, ora 12.00 - 18 aprilie 2018, ora 12.00

Apel POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități: perioada depunere - 20.07.2017 ora 12:00 – 20.04.2018 ora 12:00

Apel POR/44/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale: perioada depunere - 03.07.2017 ora 12:00 – 30.03.2018 ora 12:00

 

Axa 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Apel POR/2017/10/10.1/10.1a/1,  perioada de depunere a proiectelor:  04 Ianuarie 2018, ora 12.00 – 04 Mai 2018, ora 12.00

Apel POR/2017/10/10.1/10.1b/1, perioada de depunere a proiectelor:  04 Ianuarie 2018, ora 12.00 – 04 Mai 2018, ora 12.00

Apel POR/2017/10/10.1/10.1b/1, perioada de depunere a proiectelor : 04 Ianuarie 2018, ora 12.00 – 04 Mai 2018, ora 12.00

POR/2017/10/10.1/10.3/7regiuni, perioada de depunere a proiectelor : 24 Noiembrie 2017, ora 12.00 – 24 Aprilie 2018, ora 12.00