Apeluri lansate

AP4 PI 4.1 -Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” 

Apel POR/2017/4/4.1/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.2 - Obiectivul specific 4.2 “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” 

Apel POR/2017/4/4.2/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.3 - Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România 

Apel POR/2017/4/4.3/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.4 -  Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

Apel POR/4/2017/4.4/4.4/1: Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP4 PI 4.5 - Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă  

Apel POR/2017/4/4.4/4.5/1 : Perioada de depunere 21 august 2017 - 31 decembrie 2018

 

AP 3. PI3.2- Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă-20 iulie 2017

Apel POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI-Mobilitate urbana: perioada depunere 20 septembrie 2017, ora 12.00 - 20 martie 2018, ora 12.00

 

AP 8.  PI 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup persoane cu dizabilitati - 31 mai 2017.

Apel POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități: perioada depunere - 20.07.2017 ora 12:00 – 20.01.2018 ora 12:00

 

AP 8.  PI 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil copii - 29 mai 2017.
Apel POR/44/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale: perioada depunere - 03.07.2017 ora 12:00 – 03.01.2018 ora 12:00

 

AP 2.  PI 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - 23 decembrie 2016.
Apel POR/102/2/2/IMM: perioada depunere - 23.02.2017 ora 12:00 – 30.08.2017 ora 12:00

 

AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon/OS 3.1.B - cladiri publice
Apel POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI: perioada depunere – 28.02.2017 ora 10:00:00 – 04.10.2017 ora 10:00. Prima perioada de depunere se prelungeste cu o luna de zile. 

 

Ap 4 Dezvoltare urbana durabila‎

 

AP. 5, P.I. 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului/ Apel 2
Apel nr. POR/2016/5/5.2/2: perioada depunere - 15/04/2017 – 15/10/2017 ora 12:00.

 

AP 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale/ Apel 2.
Apel POR 2016/6/6.1/2: perioada depunere - 06.01.2017 ora 15:00 - 13.07.2017 ora 15:00.

 

AP 7 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism / Apel 2)
Apel nr. POR/2016/7/7.1/2: perioada depunere - 21.04.2017, ora 12 - 21.10.2017, Ora 12:00

 

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale P.I. 8.1, O.S. 8.3_ Grup vulnerabil: persoane varstnice
Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil- persoane vârstnice (Cod apel MySMIS: POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale) perioada depunere: 28.02.2017 ora 12:00 – 04.09.2017 ora 12:00