Apeluri lansate

 

AP 2. PI 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
 Apel POR 2.1.A/2016 Microîntreprinderi: perioada depunere - 27.07.2016 ora 12:00 - 27.04.2017 ora 12:00.

 

AP 2.  PI 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - 23 decembrie 2016.
Apel POR/102/2/2/IMM: perioada depunere - 23.02.2017 ora 12:00 – 23.08.2017 ora 12:00

 

AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon/OS 3.1.B - cladiri publice
Apel POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI: perioada depunere – 28.02.2017 ora 10:00:00 – 28.08.2017 ora 10:00

 

AP 4 SPRIJINIREA DEZVOLTARII URBANE DURABILE - DOCUMENT CADRU DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE  - 20 ianuarie 2017

 

AP 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Apel POR 2016/6/6.1/2: perioada depunere - 06.01.2017 ora 15:00 - 06.07.2017 ora 15:00.

 

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale P.I. 8.1, O.S. 8.3_ Grup vulnerabil: persoane varstnice
Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil- persoane vârstnice (Cod apel MySMIS: POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale) perioada depunere: 28.02.2017 ora 12:00:00 – 29.08.2017 ora 12:00:00