Apeluri lansate

AP 2.  PI 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - 23 decembrie 2016.

Apel POR/102/2/2/IMM: perioada depunere - 23.02.2017 ora 12:00 – 30.08.2017 ora 12:00

 

AP 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon/OS 3.1.B - cladiri publice
Apel POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI: perioada depunere – 28.02.2017 ora 10:00:00 – 04.09.2017 ora 10:00

 

Ap 4 Dezvoltare urbana durabila‎

 

AP. 5, P.I. 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului/ Apel 2
Apel nr. POR/2016/5/5.2/2: perioada depunere - 15/04/2017 – 15/10/2017 ora 12:00.

 

AP 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale/ Apel 2.
Apel POR 2016/6/6.1/2: perioada depunere - 06.01.2017 ora 15:00 - 13.07.2017 ora 15:00.

 

AP 7 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism / Apel 2)
Apel nr. POR/2016/7/7.1/2: perioada depunere - 21.04.2017, ora 12 - 21.10.2017, Ora 12:00

 

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale P.I. 8.1, O.S. 8.3_ Grup vulnerabil: persoane varstnice
Apel P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil- persoane vârstnice (Cod apel MySMIS: POR/98/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale) perioada depunere: 28.02.2017 ora 12:00 – 29.08.2017 ora 12:00