Proiecte


NICHE
– Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar NICHE_EU_FLAG

Proiectul NICHE – Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul
agroalimentar
este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, cu un buget de 1,3 milioane de euro și o durată de 4 ani.

Regiunile partenere în proiect sunt: Regiunea Vest din România – coordonator proiect, Regiunea Border din Irlanda, Regiunea Irlanda de Nord din Marea Britanie, Regiunea Tartu din Estonia, Regiunea South Ostrobothnia din Finlanda, Regiunea Kujawasko-Pomorskie din Polonia și Regiunea Creta din Grecia.

Proiectul NICHE este construit în jurul similitudinilor și potențialului de inovare existent al regiunilor participante. Principalii factori care care au contribuit la crearea acestui parteneriat sunt:

  • importanța sectorului alimentar în cadrul dezvoltării socio-economice regionale;
  • determinarea creșterii nivelului actual al cercetării și inovării în sectorul alimentar, ca modalitate de a raspunde la cererea actuală și datorata potențialului său de creștere inteligentă deja identificat și reflectat în Strategiile regionale de specializare inteligentă (RIS3) a partenerilor;
  • o voință în procesul de învățare și schimbul de experiență cu alte regiuni europene care se confruntă cu provocări și oportunități similare;
  • necesitatea de a pune în aplicare instrumentele corecte care sa contribuie la dezvoltarea sectorului alimentar bazat pe consolidarea capacității de cercetare și inovare existente în aceste regiuni.

Obiectivul proiectului este de a facilita noi oportunități de afaceri în sectorul agroalimentar, bazate pe inovare, cunoștiințele acumulate la nivelul regiunilor partenere și pe resursele de specializarea inteligentă ale acestora.

Principala activitate a proiectului va consta în stabilirea unor ecosisteme eficiente pentru inovare și dezvoltarea unor planuri de acțiune care au ca scop creșterea capacității de inovare a sectorului agroalimentar.

Implementarea proiectului se va face cu sprijinul actorilor din piața agroalimentară (companii private sau de stat, autorități publice locale și regionale, universități și centre de cercetare, organizații neguvernamentale) din cele șapte regiuni partenere. Acești actori vor avea posibilitatea, prin implicarea în proiect și participarea în cadrul unor schimburi de experiență, să își dezvolte competențele, să implementeze modele de producție mai eficiente, să-și îmbunătățească stategiile de marketing  și distribuție sau chiar să își dezvolte noi tipuri de servicii sau modele de afaceri.

Proiectul „NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar" a fost conceput ca răspuns la nevoia Regiunii Vest de a dezvolta sectorul agroalimentar, nevoie sesizată ca urmare a studiilor făcute pentru întocmirea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest.

Website: http://www.interregeurope.eu/niche/

***

iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel regionaliEER_EU_FLAG

iEER este un proiect finanțat prin Programul Interreg Europe 2014 – 2020, cu un buget de 2,3 milioane de euro și care reunește 10 regiuni din Europa. Inițiat  în principal din regiuni care au obținut de-a lungul timpului statutul de Regiuni Antreprenoriale Europene, proiectul iEER se adresează provocărilor pe care autoritățile regionale le întâmpină în creșterea eficienței Fondurilor Structurale dedicate tinerilor antreprenori. Aceste provocări se referă la lipsa competențelor antreprenoriale atât ale autorităților locale și regionale, cât și a instituțiilor de studii superioare, la alocarea de resurse inegale în zonele centrale și cele periferice ale UE sau la accesul limitat la finanțare.

Prin schimbul de bune practici, în perioada 2016-2018, iEER va elabora măsuri și politici regionale eficiente de îmbunătățire a ecosistemelor antreprenoriale regionale printr-o implicare a principalilor actori cum ar fi instituțiile de învățământ superior, sectorul public și cel privat, precum și utilizatorii finali din regiunile partenere.

Vor fi organizate 5 vizite de studiu și 3 conferințe, deschise tuturor regiunilor europene. Ca produs final, iEER va reuni aceste experiențe comune pentru dezvoltarea unei platforme de consultare / evaluare, care poate pune la dispoziție cele mai bune practici pentru ecosistemele antreprenoriale regionale din Europa.

Proiectul este implementat în strânsă colaborare cu Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene și Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europeane.

Parteneri:

                  Consiliul Regional Helsinki-Uusimaa (Coordonator proiect) si Universitatea de Stiinte Aplicate (Helsinki-Uusimaa), Institutul de Tehnologie TRALEE (Comitatul Kerry), Universitatea de Stiinte Aplicate Brandenburg (Land Brandenburg), Autoritatea Regionala Marche, North France Innovation Development (Hauts-de-France), Asociatia Locala Guvernamentala a Irlandei de Nord, Regiunea Sud din Danemarca, Guvernul Regional din Valencia, Voievodatul Pomerania de Vest din Polonia si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest din Romania.

Website: http://www.interregeurope.eu/iEER/

***

MonitoRIS3 - schimbul de experienta in mecanismul de monitorizare,indicatori si metodologii destinate imbunatatirii politicilor si instrumentelor in contextul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta

MonitoRIS3  este un proiect finanțat prin programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 1.3 millioane de euro și cu participarea a 6 partneri.

Strategiile Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3), au fost dezvoltate în ultimii ani, fiind o condiționalitate ex-ante pentru punerea în aplicare a fondurilor structural. Acestea se confruntă cu provocarea privind MONITORIZAREA. Obiectivul principal al proiectului este de a facilita îmbunătățirea implementării politicilor privind fondurile structurale conectate la RIS3, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării privind strategiile de monitorizare a acestor instrumente în cadrul unui consorțiu de actori relevanți din regiunile participante. Proiectul MONITORIS3 este susținut prin următoarele ACTIVITĂȚI și OUTPUTS specifice:

  • o mapare interregională a strategiilor de monitorizare RIS3 la nivel interregional (pe 9 instrumente de politică preselectate): Analiza "Stay of play" la nivel regional în rândul partenerilor la începutul proiectului.
  • procesul de învățare a politicilor interregionale prin intermediul a 8 seminare interregionale tematice în jurul a 4 grupuri de lucru pentru a organiza cele 9 instrumente de politică abordate, cu implicarea activă a stake-holderilor.
  • selecția celor mai bune practici (BBPP) și procesul peer-to-peer (7 vizite de studiu) pentru a asigura cea mai bună introducere a BBPP selectate de fiecare regiune și, astfel, pentru a facilita schimbul.
  • 6 planuri regionale de acțiune privind monitorizarea RIS3 elaborate pe baza practicilor selectate care urmează să fie transferate fiecărei regiuni în jurul celor 9 instrumente politice selectate.

Pentru atingerea acestor obiective, MONITORIS3 reunește 6 parteneri din 6 regiuni ale UE și 1 partener consultativ cu competențe în implementarea și / sau monitorizarea RIS3:

Agentia de Inovare din Galitia (Spania), Agentia de Dezvoltare Regionala din Dubrovnik (Croatia), Agentia de Dezvoltare Regionala Veneto (Italia), Consiliul Judetean Nordland (Norvegia), Comisia de Dezvoltare a Regiunii Norte (Portugalia) si Agentia Nationala de Inovare (Portugalia).

Website: https://www.interregeurope.eu/monitoris3/

 

***

DEVISE - IMM-uri din tehnologia digitală în sprijinul Strategiilor Regionale
de Specializare Inteligenta
este un proiect finanțat prin programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 1.6 millioane de euro și cu participarea a 10 regiuni partnenere, desfasurandu-se pe perioada 1 Iunie 2018-30 Nov 2022.

Acesta urmărește să răspundă actualei provocări cu care se confruntă 10 regiuni europene pentru a debloca și a exploata potențialul pe care IMM-urile din tehnologia digitala îl au pentru a favoriza competitivitatea celorlalte IMM-uri care aparțin unor sectoare incluse în strategiile Regionale de Specializare Inteligentă.

Obiectiv: Până în 2021, DEVISE va sprijini creșterea cu 15% a numărului de IMM-uri din tehnologia digitală care să permită competitivitatea în celelalte sectoare strategice prin intermediul unor instrumente de politici îmbunătățite.

Proiectul DEVISE este susținut prin următoarele ACTIVITĂȚI și OUTPUTS specifice:

  • dezvoltarea a 10 planuri de acțiune regionale care vor ajuta factorii de decizie să îmbunătățească eficacitatea instrumentelor de politici pe care le gestionează;
  • facilitarea generării unei transformări digitale regionale prin parteneriat între regiuni, factori de decizie, organizații de sprijinire a afacerilor, centre educaționale și IMM-uri din domeniul digital și din sectoarele de specializare inteligenta.

Pentru atingerea acestor obiective, DEVISE reunește 10 parteneri din 10 regiuni ale UE:

ERNACT (Irlanda), Adunarea Regiunilor Nord si Vest (Irlanda), Agentia Regională Vest (Romania), Guvernul Regional Cantabria (Spania), Agenția de Dezvoltare Fomento San Sebastian (Spania), Asociația Agențiilor de Business (Bulgaria), Universitatea de Științe Aplicate din Seinajoki (Finlanda), Consiliul Districtual din Derry și Strabane (UK), Technopole din Laval Mayenne (Franța), Camera de Comerț Voka-Flandra (Belgia).

Website: https://www.interregeurope.eu/devise/