AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

The BIG Tomorrow și transformarea digitală, eveniment dedicat IMM-urilor din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în parteneriat cu Vodafone […]

Mai mult
POR 2014-2020: se încheie perioada de depunere a proiectelor pentru centre comunitare integrate. Urmează un nou apel

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
ADR Vest a transmis Comisiei Europene a doua versiune a Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Propuneri de proiecte pentru Mecanismul pentru Tranziție Justă 2021-2027 în județul Hunedoara

Județul Hunedoara este unul din cele șase județe din România […]

Mai mult
Arhiva

Ghidul solicitantului dedicat universitatilor de stat a fost supus consultarii publice

28/07/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică - in 27 iulie 2017 - ghidul solicitantului ce contine condițiile specifice pentru accesarea finantarii nerambursabile de catre universitati de stat.

Ghidul supus consultarii publice corespunde Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatii de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - si Obiectivui Specific 10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive din cadrul Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Toate informațiile referitoare la specificitatea proiectelor finantate, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criterile de evaluare sunt detaliate în cadrul acestui Ghid specific.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat specificate în Anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Acest obiectiv specific vizeaza investitii in reabilitarea /modernizarea /extinderea /echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 6.700.000,00 euro (fără să se depășească echivalentul a 30.000.000,00 lei).

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11 august 2017.

Ghidul specific în consultare publică este disponibil pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro) la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare:  https://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

De asemenea, ghidul poate fi consultat si pe pagina web a programului - www.inforegio.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia