AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Ghidul solicitantului dedicat universitatilor...

Ghidul solicitantului dedicat universitatilor de stat a fost supus consultarii publice

28/07/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică - in 27 iulie 2017 - ghidul solicitantului ce contine condițiile specifice pentru accesarea finantarii nerambursabile de catre universitati de stat.

Ghidul supus consultarii publice corespunde Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatii de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - si Obiectivui Specific 10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive din cadrul Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Toate informațiile referitoare la specificitatea proiectelor finantate, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criterile de evaluare sunt detaliate în cadrul acestui Ghid specific.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt instituţiile de învăţământ superior de stat specificate în Anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Acest obiectiv specific vizeaza investitii in reabilitarea /modernizarea /extinderea /echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 6.700.000,00 euro (fără să se depășească echivalentul a 30.000.000,00 lei).

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 11 august 2017.

Ghidul specific în consultare publică este disponibil pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro) la secțiunea  POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare:  http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/.

De asemenea, ghidul poate fi consultat si pe pagina web a programului - www.inforegio.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia