Apeluri in consultare publica

Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Orientări pentru grupurile de acţiune locală (GAL) privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori (Etapa a III-a mecanismului DLRC) - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații/propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - CONSULTARE PUBLICA
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 20.10.2017

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de aria prioritară 2 – încurajarea energiilor durabile - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la 25 august 2017.

Ghid specific in consultare publica pentru Axa  prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea  B – clădiri publice, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea dunării, prevăzute de aria prioritară 2 - incurajarea energiilor durabile - 06.07.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21 iulie 2017

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învăţământ profesional şi tehnic
- 14.06.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017, ora 17.00

AP 1. Prioritatea de investiții 1.1. Promovarea transferului tehnologic, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) - 12.06.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

AP1. Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic  - 15.05.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.

AP1.Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT - CONSULTARE PUBLICĂ - 12.05.2017. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.

AP3.Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, aferent apelurilor dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei ITI Delta Dunării - 02.05.2017. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ropână la data de 16.05.2017

AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - 25.04.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

AP 2, Prioritatea de investitii 2.1, Operatiunea B – Incubatoare de afaceri - consultare publică 22.02.2017-21.03.2017
Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa  info@mdrap.ropână la data de 21 martie 2017