Apeluri in consultare publica

Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.

Eventualele observații/propuneri privind îmbunătățirea documentului pot fi transmise până la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.