Apeluri in consultare publica

AP3.2 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Obiectivul specific 3.2 “Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” - 13.04.2017 . Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 2 mai 2017

AP4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - 03.04.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 18.04.2017

AP4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ - 03.04.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ropână la data de 18.04.2017

AP4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România - 03.04.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ropână la data de 18.04.2017

AP4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă - 03.04.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ropână la data de 18.04.2017

AP4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă - 03.04.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ropână la data de 18.04.2017

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - 22.02.2017. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.03.2017

AP 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale/OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale/ Operatiunea C - grup vulnerabil copii - 22.12.2016. Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la data de 21.01.2017.

AP 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale/ OS 8.3- Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale/Operatiunea B - grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati - 04.01.2017. Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 04.02.2017, ora 16:00