Apeluri in consultare publica

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei pentru Regiunea Dunării (SUERD), prevăzute de aria prioritară 2 – încurajarea energiilor durabile - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la 25 august 2017.

Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive - CONSULTARE PUBLICĂ
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la 11 august 2017.

Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Obiectivul specific 3.2 "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă" , Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - CONSULTARE PUBLICĂ - 12.07.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 24 iulie 2017.

Ghid specific in consultare publica pentru Axa  prioritara 3, PI 3.1, Operatiunea  B – clădiri publice, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea dunării, prevăzute de aria prioritară 2 - incurajarea energiilor durabile - 06.07.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 21 iulie 2017

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învăţământ profesional şi tehnic
- 14.06.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.06.2017, ora 17.00

AP 1. Prioritatea de investiții 1.1. Promovarea transferului tehnologic, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) - 12.06.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00.

AP 7. Prioritatea de investitii 7.1 - Infrastructura de turism  - SUERD - 26.05.2017 Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 09.06.2017.

AP 8. Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale; Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri urgențe - 19.05.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 05.06.2017

AP 6.1 Stimularea mobilitatii regionale - Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării - 18.05.2017
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 31.05.2017, ora 16.00.

AP1. Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic  - 15.05.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 30.05.2017, ora 16.00.

AP1.Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT - CONSULTARE PUBLICĂ - 12.05.2017. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa  regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.

AP3.Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, aferent apelurilor dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zonei ITI Delta Dunării - 02.05.2017. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ropână la data de 16.05.2017

AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - 25.04.2017.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

AP 2, Prioritatea de investitii 2.1, Operatiunea B – Incubatoare de afaceri - consultare publică 22.02.2017-21.03.2017
Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa  info@mdrap.ropână la data de 21 martie 2017