AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Un nou Ghid de...

Un nou Ghid de finanțare al PR Vest relansat în consultare publică: Eficiență energetică - clădiri publice

16/06/2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, relansează în consultare publică cea de-a doua variantă draft a Ghidului solicitantului de finanțare aferent Intervenției regionale 3.1.C:Eficiență energetică - clădiri publice.

Prin aceasta se finanțează eficientizarea energetică a clădirilor publice cu funcțiuni educaționale, de sănătate și sociale – școli, spitale și centre sociale fără funcțiune rezidențială.

Ghidul a fost lansat inițial în consultare publică în perioada 23.12.2022-23.01.2023 și a fost consolidat și readaptat ca urmare a observațiilor primite atunci, precum și a emiterii OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

Obiectul prezentei consultări publice este noua formă a ghidului solicitantului de finanțare,actualizat și republicat conform Ordinului Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene Nr. 1777/2023, din 3 mai 2023, prin care a fost aprobată și structura cadru pentru Cererea de finanţare, Declaraţia unică, Bugetul proiectului, Raportul de progres și Raportul de vizită.

Alocarea regională disponibilă este de 46,76 milioane euro.

Se urmărește implementarea unor măsuri de renovare energetică care să conducă la o reducere de minimum 60% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În cadrul apelurilor de proiecte aferente Intervenției Regionale 3.1.C Eficiență energetică - clădiri publice vor fi sprijinite:

 • Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv instalațiile care contribuie la eficiența energetică a clădirii (ex. achiziția de echipamente de încălzire și răcire eficiente energetic, sisteme de ventilație, reabilitarea termică a sistemului de încălzire/  de furnizare a apei calde de consum, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare);
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie, concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii, integrat cu alte tipuri de acțiuni și într-un procent limitat;
 • Achiziția de utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări care se încadrează în limita valorică a mijloacelor fixe, active necorporale care sunt necesare implementarii proiectului;
 • Alte intervenții aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Contribuția solicitantului va fi de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Apelurile de proiecte PRV/3.1C/1.1, PRV/3.1C/1.2, PRV/3.1C/1.3, PRV/3.1C/1.4, PRV/3.1C/1.5, PRV/3.1C/1.6 se adresează:

 • Autorităților publice locale din Regiunea Vest: UAT municipii reședință de județ, UAT municipii, orașe și UAT comune din zonele de intervenție definite în SIDU, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor, UAT județe;
 • Instituțiilor publice locale și serviciilor publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, finanțate din bugetul local sau județean, aflate în subordinea UAT enumerate anterior;
 • Instituţiilor de învăţământ superior de stat din Regiunea Vest;
 • Parteneriatelor între aceste entități.

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu anexele la ghid, sunt disponibile aici.

Observațiile și propunerile justificate pot fi transmise prin e-mail, la consultare@adrvest.ro.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR Vest, din 16.06.2023 și până în 03.07.2023 (ora 12:00).

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Biroul de HelpDesk al ADR Vest: telefon/ fax 0256-491.923, e-mail helpdesk@adrvest.ro.

***

Programul Regional Vest 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din fonduri europene care sprijină competitivitatea, creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a Regiunii Vest.

Mai multe informații despre program, inclusiv calendarul lansării apelurilor de proiecte, se regăsesc aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia