AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. FAQs
  4. /
  5. Referitor la Subcriteriul 2.8...

Fluxul de numerar net cumulat al microintreprinderii (relevant pentru subcriteriul deevaluare tehnică și financiară 2.8) este calculat în cadrul foii de lucru 4-Proiectii financiare intreprindere, din Macheta Analiza si previziunea financiară, la linia 96 din Tabelul 1 (”Flux de lichidități net al perioadei”).

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia