AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, PI 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT, pentru investiții de transfer tehnologic

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
A fost semnat contractul pentru operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest de Autoritate de Management pentru POR Vest 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) anunță semnarea contractului […]

Mai mult
S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR 2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Informare POR: Instructiunea nr.179/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
17/05/2019 Cum trebuie transmis Mandatul special/ împuternicirea specială

Se va întocmi în formă autentică, conform normelor legale aplicabile.

17/05/2019 Care este modalitatea corecta de completare a tabelului de la punctul D din Anexa 1.4 – Declarație privind eligibilitatea TVA?

Se va completa punctul D al Declarației privind eligibilitatea TVA […]

17/05/2019 În Macheta Analiza și previziunea financiară (sheet-urile 3A, 3B, 4), dacă perioada de implementare a proiectului este de 1 an, care este primul an aferent operării investiției?Anul 2 sau anul 5?

Se completează Anul 1 cu datele aferente investiției (implementarea) și […]

17/05/2019 O microentitate trebuie să depună Notele explicative anexă la cererea de finanțare?

Microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare […]

17/05/2019 Contractul de închiriere sau cel de comodat trebuie prezentate autentificate la notar?

Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului trebuie încheiate în formă […]

17/05/2019 Forma consolidată a actului constitutiv trebuie să cuprindă toate modificările efectuate de la înființarea firmei?

Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată […]

17/05/2019 Certificatul de urbanism trebuie să fie emis în scopul obţinerii autorizaţiei de construire?

În conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea […]

17/05/2019 Este eligibilă cheltuiala cu elaborarea proiectului tehnic?

În cadrul acestui apel de proiecte, cheltuiala cu elaborarea proiectului […]

17/05/2019 Cheltuielile cu transportul și/sau asigurarea bunurilor achiziționate prin proiect sunt eligibile?

Nu.

17/05/2019 Care cheltuieli sunt eligibile pentru activitățile de informare și publicitate?

Sunt eligibile doar măsurile de publicitate si informare obligatorii, conform […]

17/05/2019 Cheltuielile cu auditul financiar extern sunt obligatorii?

Nu. Solicitantul poate să opteze pentru a realiza sau nu […]

17/05/2019 Taxa pe valoare adăugată (TVA) este eligibilă?

Pentru o firma neplatitoare de TVA – TVA aferent cheltuielilor […]

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia