AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

La „Capital social subscris”, se va înscrie valoarea capitalului subscris, iar la „Capital social propriu” se va înscrie valoarea capitalurilor proprii, conform bilanțului contabil.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia