AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Trei apeluri de exprimare...

Trei apeluri de exprimare a interesului lansate în cadrul Programului de Tranziție Justă

22/01/2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă în județul Hunedoara anunță lansarea a trei apeluri de exprimare a interesului, dedicat următoarelor tipologii de investiții:

  • Investiții productive în întreprinderi mari;
  • Investiții în activități de tip ETS;
  • Investiții în activități destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră (apel opțional)

Apelul A - pentru exprimarea interesului pentru investiții productive în întreprinderi mari are ca obiectiv realizarea unei analize preliminare privind potențialul investițiilor productive propuse de întreprinderile mari, din perspectiva demonstrării creării de noi locuri de muncă durabile în județul Hunedoara. Investițiile trebuie să contribuie la atingerea obiectivului PTJ 2021-2027 de sprijinire a tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon și a teritoriilor cele mai afectate de aceasta, evitând adâncirea disparităților regionale.

Domeniile vizate sunt:

- Fabricarea bateriilor reîncărcabile, a ansamblurilor de baterii și a acumulatorilor pentru transporturi, a materialelor active pentru baterii, celulelor de baterii, carcase și componente electronice, precum și reciclarea bateriilor uzate;

- Fabricarea hidrogenului și a combustibililor sintetici pe bază de hidrogen, a echipamentelor pentru producerea și utilizarea hidrogenului, precum și a instalațiilor care stochează hidrogen și îl returnează ulterior;

- Fabricarea de echipamente pentru eficiența energetică a clădirilor cum ar fi pompe de căldură, ferestre, uși, sisteme de pereți exteriori, sisteme de acoperișuri, produse izolante, aparatură electrocasnică ce se încadrează în cele mai des utilizate două clase de eficiență energetică, sisteme de încălzire a incintelor, sisteme de apă caldă menajeră și sisteme de răcire / de ventilație care se încadrează în cele mai des utilizate două clase de eficiență energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1369 și cu actele delegate adoptate în temeiul regulamentului respectiv;

- Fabricarea de tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile, tehnologii cu emisii reduse de dioxid carbon pentru transporturi, altor tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon;

- Fabricarea biogazului și a biocombustibililor destinați utilizării în transporturi, precum și a biolichidelor;

- Producerea de energie electrică din combustibili gazoși și lichizi nefosili din surse regenerabile cum ar fi gunoiul de grajd, deșeurile agricole și hidrogen;

- Sortarea și prelucrarea fluxurilor de deșeuri nepericuloase colectate separat în scopul transformării în materii prime secundare, care implică reprocesarea mecanică, însă nu în scopul rambleierii;

- Domeniile conexe celor menționate mai sus sau care pot contribui la dezvoltarea durabilă a acestora.

Apelul B - pentru exprimarea interesului pentru investiții în activități de tip ETS are ca obiectiv realizarea unei analize preliminare privind potențialul investițiilor pentru activități ce se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Apelul C - pentru exprimarea interesului pentru investiții în activități destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră își propune să realizeze o analiză preliminară privind potențialul investițiilor în activități destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră propuse de întreprinderile mari, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat nr. 2139/2021, contribuind astfel la atingerea obiectivului PTJ 2021-2027 de sprijinire a tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon și a teritoriilor cele mai afectate de aceasta, evitând adâncirea disparităților regionale.

În niciunul dintre cele trei apeluri, nu se va acorda sprijin pentru:

- dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

- fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

- o întreprindere în dificultate, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

- investiţiile legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, depozitarea sau arderea combustibililor fosili.

În plus, conform PTJ, sunt excluse finanțările pentru producția de energie regenerabilă din biomasă.

Formularul de exprimare a interesului, însoțit de eventualele anexe aferente (ex.: documentele justificative, studii etc.), precum și de Anexa 7 și Anexa 8, va fi transmis cu Adresa de inaintare, atât în format editabil (.docx) cât și în format semnat și scanat (.pdf) la adresele de e-mail: cjh@cjhunedoara.ro și pttj@cjhunedoara.ro sau înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara. Depunerea la registratură se va realiza cu adresa de înaintare în care se menționează documentele depuse si date de contact.

Anunțul de lansare al apelurilor, procedura prin care sunt prezentate condițiile de depunere a aplicațiilor, inclusiv criteriile de analiză și  evaluare și formularele aferente aplicațiilor ce pot fi depuse pot fi regăsite mai jos:

Anunț Apel exprimare interes PTTJ

Procedura derulare Apel exprimare interes PTTJ

Anexa 1 – Fișă proiect exprimare interes PTTJ

Anexa 7 – Declarație privind conformitatea informațiilor

Anexa 8 – Declarație GDPR

Termenul limită pentru depunerea Formularului de exprimare a interesului (Anexa 2) este 12 februarie 2024.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia