AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Lansare consultare publică Ghid...

Lansare consultare publică Ghid de finanțare Microintreprinderi - apelul 2

14/02/2023

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, lansează în consultare publică versiunea draft a Ghidului de finanțare Sprijin pentru microîntreprinderi – apelul 2, destinat domeniilor de activitate aferente serviciilor.

Apelul de proiecte este adresat microîntreprinderilor cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. Microîntreprinderile pot accesa finanțare nerambursabilă în limita a 60.000 euro, respectiv 120.000 euro, în funcție de ponderea veniturilor aferente codului CAEN eligibil, pentru care se solicită finanțare, în cifra de afaceri înregistrată în anul 2022, pentru următoarele tipuri de investiții:

  • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
  • Dotarea cu active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
  • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru codurile CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 27_Domenii de activitate eligibile.
  • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing;
  • Activități din domeniul economiei circulare;

Prin intermediul acestui apel de proiecte se urmărește creșterea performanței, productivității și competitivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest care activează în domenii de activitate aferente serviciilor. În acest scop, alocarea apelului de proiecte pentru care se lansează ghidul în consultare publică este de  10 milioane euro.

Având în vedere diferențele între cele 4 județe din Regiunea Vest din punct de vedere a dezvoltării, procentul contribuției proprii diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, în cazul proiectelor implementate în județul Timiș, contribuția microîntreprinderilor este de 24% din valoarea totală eligibilă a investiției, de 17% în cazul celor implementate în județul Arad și de 10% în cazul proiectelor implementate în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Ghidul solicitantului de finanțare, împreună cu grila de evaluare, lista codurilor CAEN eligibile, lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, modelul planului de afaceri, precum și macheta financiară pot fi consultate aici.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR Vest, din 14.02.2023 și până în data de 17.03.2023, ora 12:00.

Ne dorim ca apelurile de proiecte aferente PR Vest 2021-2027 să răspundă cât mai eficient nevoilor mediului de afaceri din Regiunea Vest.

De aceea, vă invităm să parcurgeți cu atenție Ghidul și anexele lansate în consultare publică și să ne transmiteți observații și propuneri justificate la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați Biroul de HelpDesk din cadrul ADR Vest: telefon/ fax: 0256-491.923, e-mail: helpdesk@adrvest.ro.

Vă aducem la cunoștință faptul că acest al doilea apel de proiecte dedicat microîntreprinderilor este parte dintr-o serie de apeluri destinate antreprenorilor din Regiunea Vest. Peste 236 de milioane euro sunt alocate prin PR Vest pentru creșterea capacitații de cercetare și inovare, a competitivității, productivității și digitalizării IMM-urilor, dar și pentru dezvoltarea de competențe antreprenoriale, digitale, tehnice, creative, ecologice.

***

Programul Regional Vest 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din fonduri europene care sprijină competitivitatea, creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a Regiunii Vest.

Mai multe informații despre program, inclusiv Calendarul apelurilor de proiecte care urmează̆ să fie lansate în perioada următoare, se regăsesc pe site-ul ADR Vest, aici.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia