AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Atelier de lucru pentru firmele din Regiunea Vest

Proiectul Digital Regions aduce împreună opt regiuni europene cu interese […]

Mai mult
Prelungire termen pentru depunerea de proiecte

Vești bune pentru cei interesați de Axa Prioritară 9 - […]

Mai mult
Măsuri în domeniul achizițiilor publice ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcție – OG nr. 15 / 2021

În data de 31 august 2021 a fost publicată în […]

Mai mult
A fost publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 2 și 3 pentru întreprinderile de economie socială de inserție din cadrul Axei prioritare 9, PI 9.1 - (DLRC)

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat în data de 18.07.2021, Corrigendumul nr. […]

Mai mult
Arhiva

Sprijin pentru pregătirea de proiecte în domeniile de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027, prin POAT

24/03/2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, cod SMIS 143590.

Finanțarea se acordă ADR Vest în cadrul Axei prioritare 2 - „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI” a Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă pregătirea de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic din domeniile de specializare inteligentă, care au și componentă de infrastructură, ce pot fi finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate în perioada de programare 2021-2027 în cadrul Politicii de Coeziune, la nivelul Regiunii Vest. Prin acest proiect se urmărește întărirea capacitații beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI, în domeniul de specializare inteligentă, în Regiunea Vest.

Rezultatele așteptate: documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii Vest, aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027, pentru domeniul specializare inteligentă – 6 documentații.

Valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare este de 4.236.431,00 lei, suma fiind cofinanţată de Uniunea Europeană - 3.600.966,35 lei (85%) şi de Guvernul României - 635.464,65 lei (15%), prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020.
ADR Vest, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Vest (AM PO Regional Vest), va utiliza rezultatele obținute în cadrul prezentului proiect prin derularea atribuțiilor de autoritate de management în perioada de programare 2021-2027.
La aprobarea Programului Operațional Regional Vest 2021-2027, prezentul proiect se va finaliza, cheltuielile aferente ADR în calitatea de AM PO Regional Vest urmând a fi finanțate din axa de asistență tehnică a acestui program operațional.

Data de începere a proiectului este 04.03.2021, iar data de finalizare este 31.12.2021.

***

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet, www.adrvest.ro, să ne contactaţi la telefon/fax 0256 – 491.981/ 491.923 sau prin e-mail - office@adrvest.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia