AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Sprijin pentru pregătirea de...

Sprijin pentru pregătirea de proiecte în domeniile de mobilitate și regenerare urbană, infrastructură, servicii publice și centre de turism, precum și infrastructură rutieră de interes județean, pentru perioada 2021-2027, prin POAT

21/10/2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, cod SMIS 146275.

 Finanțarea se acordă ADR Vest în cadrul Axei prioritare 1 - „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri,” a Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă pregătirea de proiecte mature în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si / sau drumuri de legătură, ce pot fi finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de Coeziune, la nivelul regiunii Vest.

Prin acest proiect se urmărește întărirea capacității beneficiarilor publici de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI si diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, în regiunea Vest.

Rezultatele așteptate: Documentații tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – documentații tehnico-economice aferente unui număr de 40 de investiții/proiecte avute în vedere de UAT-urile din regiunea Vest, după cum urmează:

  • 8 proiecte/investiții în domeniul mobilitate urbana
  • 24 proiecte/investiții în domeniul regenerare urbana
  • 2 proiecte/investiții în domeniul centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)
  • 2 proiecte/investiții in domeniul infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
  • 4 proiecte/investiții în domeniul infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

Valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare este de 35.710.293,36 lei, suma fiind cofinanțată de Uniunea Europeană – 30.353.749,44 lei (85%), de Guvernul României – 4.556.739,10 lei (12,76%), prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 și 799.804,82 lei (2,24%) – cofinanțare din partea partenerilor proiectului.

ADR Vest, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional Vest (AM POR Vest), va utiliza rezultatele obținute în cadrul prezentului proiect prin derularea atribuțiilor de autoritate de management în perioada de programare 2021-2027.

La aprobarea Programului Operațional Regional Vest 2021-2027, prezentul proiect se va finaliza, cheltuielile aferente ADR în calitatea de AM POR Vest urmând a fi finanțate din axa de asistență tehnică a acestui program operațional.

Data de începere a proiectului este 15.10.2021, iar data de finalizare este 31.12.2022.

***

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet, www.adrvest.ro, să ne contactaţi la telefon/fax 0256 – 491.923/ 491.981 sau prin e-mail - office@adrvest.ro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia