AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Sesiunea de formare pentru...

Sesiunea de formare pentru Grupurile ªcolare si Liceele Profesionale din Regiunea Vest

10/06/2009

Joi,11 iunie 2009, incepand
cu ora 10:00, Asociatia AutomotiVEST organizeaza sesiunea de formare pentru Grupuri ªcolare ºi Licee Profesionale din
industria constructiilor de maºini.

Sesiunea se va desfaºura in cadrul Facultatii de Mecanica,
Universitatea Politehnica
din Timiºoara, la catedra TCM.

 

Sesiunea va fi sustinuta de catre Dr. Ing. Adrian BUT,
instructor CNC al centrului
Tehnologic pentru programarea ºi operarea maºinilor cu comanda numerica
HTEC ºi Domniºoara Raluca CIBU
BUZAC, Preºedinte AsociatiaAutomotivest.

 

Evenimentul se adreseaza profesorilor din cadrul grupurilor ºcolare ºi liceelor
profesionale care pregatesc forta de munca folosita in industria constructiilor
de maºini, ºi in special pentru sectorul automotive din Regiunea Vest.

 

Scopul organizarii sesiunii este acela de a prezenta oportunitatile de
colaborare dintre grupuri ºcolare, licee profesionale ºi mediul academic,
respectiv agentii de ocupare ºi formare
, in vederea creºterii capacitatii acestor organizatii de
a raspunde nevoilor de calificare / recalificare ale pietei fortei de munca in
domeniul constructiilor de maºini / automotive.

 

Programul sesiunii de formare este urmatorul:

10:15 - 11:00Prezentare Laborator HTEC

11:00 - 11:15Prezentarea
Asociatiei Automotivest ºi a proiectului intitulat

"Promovarea creºterii economice in zona de granita dintreRomania ºi Serbia prin consolidarea
extinderea intr-o directie transfrontaliera a structurilor de tip cluster
pentru industria constructiilor de maºini ºi in mod special,pentru subsectorul automotive” ,finantat prin
programul de vecinatate Romania — Serbia 2006.

11:15 - 12:00Prezentarea ofertei de expertiza ºi a
programului de pregatireprofesionala
ale Universitatii Politehnica din Timiºoara in domeniul operarii ºi programarii
Maºinilor cu Comanda Numerica

12:00-13:00Atelier pe tema “ Reconversie ºi
pregatirede specialitate a

personalului tehnic”

Programul detaliat se regaseºte aici.

Seminarul pentru ºcoli ºi alte unitati de formare se
organizeaza in cadrul proiectului "Promovarea creºterii economice in zona de
granita dintre Romania ºi Serbia prin consolidarea ºi extinderea intr-o
directie transfrontaliera a structurilor de tip cluster pentru industria
constructiilor de maºini ºi in mod special, pentru subsectorul automotive”, elaborat in cadrul Programului Phare 2004-2006 - Cooperare
Transfrontaliera Romania - Serbia
. Obiectivul proiectului priveºte sustinerea unei
dezvoltarii economico-sociale echilibrate ºi integrate in zona de granita
dintre Romania ºi Serbia prin activitati care vizeaza imbunatatirea cadrului
institutional de suport IMM-urile active in industria constructiilor de maºini
ºi in subsectorul automotive in zona de impact a proiectului.

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia