AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Seminarii dedicate accesării de...

Seminarii dedicate accesării de fonduri structurale prin Regio-POR pentru infrastructura educațională din Regiunea Vest

17/03/2014

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează,In perioada 17 - 20
martie 2014, seminarii de informare
destinate administrațiilor publice locale și unităților deInvățămant
pre-universitar de stat din Regiunea Vest
interesate de obținerea finanțării nerambursabile prin
Regio-Programul Operaţional Regional
(Regio-POR). Solicitanții care pot accesa această finanțare trebuie să
fi semnat deja și demarat un contract de lucrări -In calitate de autoritate contractantă - pentru activitatea ce face obiectul cererii de finanțare depuse in
cadrul acestui apel de proiecte.

Seminariile de informare se desfășoară după cum urmează:

 • în Arad - 17 martie 2014,In Sala Mare a Consiliului Județean
  Arad (Strada Corneliu Coposu, nr.22),Incepand cu ora
  11:00
 • în Deva - 18 martie 2014,In Sala
  Mare a Consiliului Județean Hunedoara (Strada 1 Decembrie
  1918, nr. 28
  ),Incepand cu ora 11:00
 • în Reșița - 19
  martie 2014
  ,In Sala de
  Sedinţe a Consiliului Județean Caraș-Severin(Piața 1 Decembrie Nr.1),începand cu ora
  11:00.
 • în Timișoara - 20 martie 2014,In Sala de Consiliu a
  Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (Strada Proclamația de la Timișoara,
  nr.5, etaj 1),Incepand cu ora 11:00.

Acest apel
de proiecte, din cadrul domeniului major
de intervenție 3.4
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii
pentru formare profesională continuă
al Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR), este finanțat din fondurile realocate - conform
Deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013 -din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și a
Programului Operațional Sectorial Transport.

Realocarea financiară pentru acest domeniu major
de interventie al Regio-POR, la nivel național,Insumează172,95 milioane euro, Regiunii Vest
revenindu-i 17,88 milioane euro (finanțarea provine din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională și Bugetul de Stat).

In cadrul seminariilor vor fi
prezentate condiţiile
pe care trebuie să leIndeplinească solicitanții de
finanțare pentru a putea accesa fonduri
nerambursabile prin Regio-POR
, ghidul
de finanţare
pentru domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională
continuă” - domeniuIn cadrul căruia administrațiile publice locale și
unitățile deInvățămant pre-universitar pot solicitafinanţare, precum şi aspecte practice referitoare la întocmirea dosarului cererii de finanţare.

ParticipareaIn cadrul acestor seminarii
este gratuită.

***

Procedura de depunere presupune două etape, avand următoarele
termene:

 • Data limită
  pentru depunerea cererilor de finanțare secțiunea I: 16 aprilie 2014

             

Cererea
de finanțare, secțiunea II
mpreună cu dosarul de achiziție pentru achiziția publică de atribuire a
contractelor de lucrări și anexele
aferente
descriseIn Ghidul solicitantului

 • Data limită
  pentru depunerea cererilor de finanțare secțiunea II: 29 mai 2014

             

Cererea
de finanțare, secțiunea II cu anexele aferente
descrise
în Ghidul solicitantului.

Doar solicitantii de finantare a caror
documentatii au fost aprobate in cadrul sectiunii I au posibilitatea de a depune cererile de finantare in cadrul
sectiunii II.

Pentru acest acest apel de proiecte nu se aplică principiul primul
venit primul servit
, proiectele intrand
la finanțareIn ordinea punctajului obținutIn urma evaluării
.

Această
finantare poate fi accesată doar de către unităţile de infrastructură
educaţională de stat preuniversitară pentru:Invățămant primar (clasele I-IV),Invățămant
gimnazial (clasele V-VIII),Invăţămant liceal (clasele de liceu IX-XII/XIII cu
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică) șiInvăţămant
profesional cu durata de 3 ani. Nu
se finanţeazăactivităţile legate de
finalizarea construcţiilor unor noi unităţi deInvăţămant pre-universitar de
stat. 

Categoriile de operaţiuni
eligibile
propuse prin ghid sunt reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaţionale
pre-universitare
, precum si crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare.

Activităţile eligibile orientative
pentru proiectele depuseIn cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

 1. Consolidarea,
  modernizarea şi extinderea clădirilor  pentru toate tipurile de
  infrastructură pentruInvăţămantul obligatoriu, cu excepția campusurilor
  pentruInvăţămant preuniversitar
 2. Consolidarea, 
  modernizarea şi extinderea clădirilor unităților deInvățămant special,
  respectiv spaţii deInvăţămant, spaţii de cazare, cantine, diferite
  facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice
 3. Construirea,
  extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru
  Invăţămant preuniversitar
 4. Dotări
  didactice dacă au fost prevăzute iniţialIn contractul de lucrări, conform
  Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
 5. Modernizarea
  şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei
  de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
  naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii,
  telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele
  cu dizabilităţi.

Valoarea totală a
proiectului
pentru care se
solicită finanțare nerambursabilă trebuie să fie cuprinsăIntre minim
500.000 lei şi maxim 70.000.000 lei
iar durata de implementare a
acestuia nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.

Ghidul Solicitantului poate fi descărcat de pe
website-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, la secțiunea POR
2007-2013 / Informare și publicitate POR și helpdesk / Noutăți / Știri despre
POR.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia