AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Seminarii de informare privind...

Seminarii de informare privind apelurile de proiecte 3.1B Cladiri publice si 8.3 A Grup vulnerabil: Persoane varstnice

03/03/2017

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), in calitate de Organism Intermediar pentru POR, va organiza in perioada 8-10 martie 2017 patru seminarii de informare la nivelul Regiunii Vest privind urmatoarele apeluri de proiecte:

  • POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, aferent Prioritatii de Investitii 3.1 „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operațiunea B: Cladiri publice;
  • POR/8/8.1/8.3/A/1, aferent Prioritatii de Investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitațile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”,  Grup vulnerabil: persoane varstnice.

Seminariile de informare vor avea loc conform calendarului de mai jos:

In cadrul seminariilor de informare vor avea loc urmatoarele prezentari:

  • Conditii de finanțare pentru apelul de proiecte: POR/8/8.1/8.3/A/1;
  • Conditii de finanțare pentru apelul de proiecte: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
  • Aplicatia electronica MySMIS 2014 – aspecte generale.

Menționam ca inscrierea la seminarii este gratuita.

***

Informații apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1

Apelul de proiecte din cadrul Prioritatii de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3, Grup vulnerabil: persoane varstnice, a fost lansat in data de 27.12.2016. Apelul este de tip competitiv (finantare nerambursabila se acorda in functie de punctajul obtinut de fiecare proiect in cadrul etapelor de evaluare si in limita alocarii financiare disponibile), cu termen limita de depunere a cererilor de finanțare: 28 februarie 2017, ora 12.00 - 29 august 2017, ora 12.00. Cererile de finantare se depun exclusiv prin aplicatia electronică MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Alocarea financiara aferenta Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 3,15 milioane euro,  iar valoarea eligibila a unui proiect variaza in functie de obiectul acestuia si poate fi cuprinsa intre 50.000 euro și 950.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro al lunii Decembrie 2016, de 4,5172 lei/euro.

Investitiile eligibile vizeaza reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale, atat a cladirilor existente, fara componenta rezidentiala (cladirea cu  utilitati şi dotari) destinata persoanelor varstnice, cat și a cladirilor in care se nființează noi centre sociale fără componentă rezidențială (centrele de zi, unitati de ingrijire la domiciliu si cantine sociale).

Solicitanții de finantare sunt furnizorii de servicii sociale acreditați, respectiv:  unități administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public, entități de drept privat, respectiv asociații și fundații, unități de cult/ structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România și/sau parteneriate între oricare dintre aceste entitați. Cofinanțarea proiectelor este de minim de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor.

***

Informații apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Apelul de proiecte din cadrul Priorității de Investiții 3.1.B, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, a fost lansat în data de 27.12.2016. Apelul este de tip competitive (finantare nerambursabila se acorda in functie de punctajul obtinut de fiecare proiect in cadrul etapelor de evaluare si in limita alocarii financiare disponibile), cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare: 28 februarie 2017, ora 10.00 - 28 august 2017, ora 10.00. Cererile de finanțare se depun exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Alocarea financiară aferentă Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 34,19 milioane euro, iar valoarea finanțării nerambursabile a unui proiect poate fi minimum 100.000 euro și maxim 25 milioane de euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro al lunii Decembrie 2016, de 4,5172 lei/euro.

Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite activități specifice pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural, construite până la sfârșitul anului 1999, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri, sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale și parteneriatele între acestea. Sunt finanțate investițiile pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural, care sunt clădiri de interes și utilitate publică. Ratele de co-finanțare a proiectelor sunt distincte în funcție de tipul de solicitant: pentru autorități și instituții publice locale, cofinanțarea proiectelor este de minim de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru solicitanții autorității publice centrale, componenta de cofinanțare este de minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru aceste apeluri de proiecte sunt precizate în Ghidurile specifice, care pot  fi consultate pe pagina web a ADR Vest (secțiunea POR 2014-2020/Ghiduri de finantare) - http://adrvest.ro/apeluri-lansate/ și pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 - http://www.inforegio.ro/.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia