AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Apel pentru idei de proiecte: Tehnologii strategice pentru Europa

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Apel pentru idei de proiecte în domeniul sănătății

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Sesiune de informare privind Programul Sănătate – finanțările pentru oncologie și microbiologie

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Proiecte în valoare totală de aproape 2,2 miliarde de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin Programul Tranziție Justă

Interes crescut pentru primul apel dedicat IMM-urilor din județul Hunedoara, […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Seminarii de informare -...

Seminarii de informare - noul apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi

16/05/2019

Având în vedere lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, organizează seminarii de informare pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari. 

Seminariile dedicate acestui apel de proiecte vor fi organizate în fiecare județ al Regiunii Vest, conform următorului calendar:

 • Reșița - 21.05.2019, ora 11:00, în Sala Mare a Consiliului Județean Caraș-Severin (Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, Reșița);
 • Deva - 22.05.2019, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Consiliului Județean Hunedoara (str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, Deva);
 •  Arad - 27.05.2019, ora 11:00, în Sala Ferdinand a Hotelului Continental Forum (Bd. Revoluției nr. 79-81, Arad);
 • Timișoara - 29.05.2019, ora 11:00 - locația evenimentului urmează să fie anunțată.

În cadrul seminariilor de informare vor fi prezentate prevederile Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente, probleme și greșeli în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate în evaluarea și selecția proiectelor.

La evenimente sunt invitate să participe toate microîntreprinderile din regiune interesate de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul acestui apel de proiecte. Participarea la seminarii este gratuită.

***

Apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi este de tip competitiv. 

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://wvw.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 noiembrie 2019, ora 12:00.

În cadrul PI 2.1.A vor putea solicita finanțare societățile și societățile cooperative care:

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, pentru investiții localizate în mediul urban;
 •  au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau au cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Alocarea financiară disponibilă la nivelul Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 10,77 milioane euro.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru această prioritate de investiții sunt precizate în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul ADR Vest (secțiunea  POR 2014-2020/Ghiduri de finantare/ Apeluri lansate) - https://adrvest.ro/microintreprinderi-2/ și pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 - http://www.inforegio.ro/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia