AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Seminar online despre finanțările...

Seminar online despre finanțările POR 2020/8/8.1/8.3/C - creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale - grupul vulnerabil „copii”, apelul 3

24/07/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, organizează, în data de 31 iulie 2020, cu începere de la ora 11:00, un seminar de informare online privind apelul de proiecte pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil „copii” – apelul 3.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

  • construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor;
  • construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea caselor de tip familial pentru copii.

În cadrul acestui apel de proiecte, pot solicita finanțare furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează să fie închise.

Aceștia pot încheia parteneriate cu: unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în domeniul social; entitați de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare, asociaţii,fundaţii și unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă - 1.000.000 de euro.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 1 august 2020, ora 12:00 – 1 decembrie 2020, ora 12:00.

În cadrul seminarului online din data de 31 iulie 2020 vor fi prezentate informații privind condițiile de finanțare, dar și exemple, clarificări și sfaturi practice pentru depunerea cu succes a unui proiect.

Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea în prealabil, care se face accesând link-ul: https://attendee.gotowebinar.com/register/1424868521976405007.

După înscriere, participanții vor primi un mesaj cu link-ul de conectare la webinar, precum și condițiile tehnice pentru acces.

Ghidul specific privind POR 2020/8/8.1/8.3/C poate fi consultat pe site-ul ADR Vest: https://adrvest.ro/grup-vulnerabil-copii-apel-3/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia