AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PTJ: Peste 50 de proiecte depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara

Participare semnificativă a sectorului privat din județul Hunedoara la primul […]

Mai mult
Ghid publicat: Lansare Apel de selecție a beneficiarilor de servicii suport pentru digitalizare, destinat IMM-urilor prin intermediul EDIH DIGIVEST

Consorțiul DIGIVEST, format din ADR Vest (lider de proiect), Clusterul Regional Tehnologia Informațiilor […]

Mai mult
PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Arhiva
 1. Home
 2. /
 3. Noutăți
 4. /
 5. Seminar de informare privind...

Seminar de informare privind accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru infrastructura educaţională

14/03/2014

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează luni, 17 martie 2014,In Arad, un seminar de informare destinat administrațiilor publice locale și
unităților deInvățămant pre-universitar de stat din județul Arad
interesate
de obținerea finanțării nerambursabile
prin Regio-Programul Operaţional Regional
(Regio-POR). Solicitanții care pot accesa această finanțare trebuie să
fi semnat deja și demarat un contract de lucrări -In calitate de autoritate contractantă - pentru activitatea ce face obiectul cererii de finanțare depuse in
cadrul acestui apel de proiecte.

Seminarul va avea
locIn Sala Marea Consiliului
Județean Arad
(Strada Corneliu Coposu, nr. 22),
începand cu ora 11:00.

Acest apel
de proiecte, din cadrul domeniului major
de intervenție 3.4
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii
pentru formare profesională continuă
al Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR), este finanțat din fondurile realocate - conform
Deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013 -din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și a
Programului Operațional Sectorial Transport.

Realocarea financiară pentru acest domeniu major
de interventie al Regio-POR, la nivel național,Insumează172,95 milioane euro, Regiunii Vest
revenindu-i 17,88 milioane euro (finanțarea provine din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională și Bugetul de Stat).

In cadrul seminarului vor fi
prezentate condiţiile
pe care trebuie să leIndeplinească solicitanții de
finanțare pentru a putea accesa fonduri
nerambursabile prin Regio-POR
, ghidul
de finanţare
pentru domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională
continuă” - domeniuIn cadrul căruia administrațiile publice locale și
unitățile deInvățămant pre-universitar pot solicitafinanţare, precum şi aspecte practice referitoare la întocmirea dosarului cererii de finanţare.

ParticipareaIn cadrul
seminarului este gratuită.

Seminarul de instruire din Arad face parte dintr-o serie de seminarii pe
care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest le organizeazăIn reședințele
celor patru județe ale Regiunii Vest (Arad, Deva, Reșița, Timișoara), facilitand
astfel accesul la informaţii referitoare la Regio-Programul Operaţional
RegionalIn vederea implementării de proiecte realizate cu fonduri
nerambursabile şiIn aceste locaţii.

***

Procedura de depunere presupune două etape, avand următoarele termene:

 • Data limită
  pentru depunerea cererilor de finanțare secțiunea I: 16 aprilie 2014

            

Cererea
de finanțare, secțiunea II
mpreună cu dosarul de achiziție pentru achiziția publică de atribuire a
contractelor de lucrări și anexele
aferente
descriseIn Ghidul solicitantului

 • Data limită
  pentru depunerea cererilor de finanțare secțiunea II: 29 mai 2014

            

Cererea
de finanțare, secțiunea II cu anexele aferente
descrise
în Ghidul solicitantului.

Doar solicitantii de finantare a caror
documentatii au fost aprobate in cadrul sectiunii I au posibilitatea de a depune cererile de finantare in cadrul
sectiunii II.

Pentru acest acest apel de proiecte nu se aplică principiul primul
venit primul servit
, proiectele intrand
la finanțareIn ordinea punctajului obținutIn urma evaluării
.

Această
finantare poate fi accesată doar de către unităţile de infrastructură
educaţională de stat preuniversitară pentru:Invățămant primar (clasele I-IV),Invățămant
gimnazial (clasele V-VIII),Invăţămant liceal (clasele de liceu IX-XII/XIII cu
următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică) șiInvăţămant
profesional cu durata de 3 ani. Nu
se finanţeazăactivităţile legate de
finalizarea construcţiilor unor noi unităţi deInvăţămant pre-universitar de
stat. 

Categoriile de operaţiuni
eligibile
propuse prin ghid sunt reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaţionale
pre-universitare
, precum si crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare.

Activităţile eligibile orientative
pentru proiectele depuseIn cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

 1. Consolidarea,
  modernizarea şi extinderea clădirilor  pentru toate tipurile de
  infrastructură pentruInvăţămantul obligatoriu, cu excepția campusurilor
  pentruInvăţămant preuniversitar
 2. Consolidarea, 
  modernizarea şi extinderea clădirilor unităților deInvățămant special,
  respectiv spaţii deInvăţămant, spaţii de cazare, cantine, diferite
  facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice
 3. Construirea,
  extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru
  Invăţămant preuniversitar
 4. Dotări
  didactice dacă au fost prevăzute iniţialIn contractul de lucrări, conform
  Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
 5. Modernizarea
  şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei
  de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze
  naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii,
  telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele
  cu dizabilităţi.

Valoarea totală a
proiectului
pentru care se
solicită finanțare nerambursabilă trebuie să fie cuprinsăIntre minim
500.000 lei şi maxim 70.000.000 lei
iar durata de implementare a
acestuia nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.

Ghidul Solicitantului poate fi descarcat de pe website-ul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, la secțiunea POR 2007-2013 / Informare
și publicitate POR și helpdesk / Noutăți / Știri despre POR.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia