AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. Se pot depune proiecte...

Se pot depune proiecte în cadrul apelului 2 dedicat centrelor comunitare integrate

15/06/2021

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel se referă la construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate. Aceste investiții vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, după caz, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile definite conform OUG nr. 18/2017.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 10.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 100.000 euro.

Suma alocată Regiunii Vest prin acest apel este de 2,19 mil. Euro (Fondul European pentru Dezvoltare Regională + Bugetul de Stat).

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în cadrul Anexei 14 la Ghid, precum şi parteneriatele între acestea şi:

  1. Alte unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera pp) și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului definite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 5, litera k) şi litera w).

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, cu un termen limită de depunere de 6 luni.

Proiectele se vor putea depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS până la data de 30.11.2021, ora 12.00.

Versiunea aprobată a Ghidului specific care conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, precum și o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor, poate fi consultată pe site-ul ADR Vest, la acest link.

În perioada următoare urmează întâlniri de lucru individuale cu potențialii beneficiari.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia