AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Fonduri europene pentru piste de biciclete, trotuare noi și vehicule electrice, prin Programul Regional Vest, în municipiul Caransebeș

Un nou proiect contractat în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027: […]

Mai mult
PS: Finanțări active pentru investiții în laboratoarele de microbiologie ale unităților sanitare publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Un nou apel de proiecte lansat în cadrul Programului Sănătate, pentru investiții în oncologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
PTJ: Proiecte în valoare de aproape 700 de milioane de lei, depuse în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara!

Nu mai puțin de 58 de proiecte au fost depuse […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a relansat Ghidul solicitantului...

S-a relansat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2020/1/1.1.A./2. - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

14/05/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, vă informează că, în data de 13.05.2020, a fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic.

 Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 13.06.2020 (ora 12.00) - 13.08.2020 (ora 12.00), prin intermediul aplicației electronice MySMIS. 

 Alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 3,26 milioane euro (FEDR+BS).

Solicitanții eligibili sunt entitățile de inovare şi transfer tehnologic definite conform OG nr. 57/2002, autorizate provizoriu/ acreditate sau care urmează a fi autorizate provizoriu/ acreditate în baza HG  nr. 406/2003în condițiile/ termenele impuse de prevederile ghidului. 

În cazul parteneriatelor între entitățile de inovare și transfer tehnologic definite și constituite conform prevederilor legale mai sus menționate, toți membrii acestuia trebuie să fie autorizați provizoriu/ acreditați  în vederea depunerii cererii de finanțare, în condițiile/ termenele impuse de prevederile ghidului.

În conformitate cu prevederile legale, iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România.

Toate condițiile de finanțare pe care solicitantul trebuie sa le îndeplinească sunt detaliate in Ghidul specific.

 Proiectele pot avea una sau două tipuri de investiții/ componente/ măsuri, în funcție de activitățile eligibile selectate și încadrarea acestora pe tipul de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis. Acestea sunt:

  1. Componenta/ măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construie, extindere a spaţiilor de producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi  achizitionarea de echipamente) și necorporale legate de:

i.  Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul Anexei 10.3 la ghid.

ii.  Extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă în cadrul Anexei 10.3 la ghid.

iii.  Diversificarea producției unei unități prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic. Diversificarea serviciilor/ producției presupune că noile serviicii/ produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/ prestate și sunt cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul Anexei 10.3 la ghid.

În cazul proiectelor depuse de parteneriatele dintre ITT nu se poate crea un nou ITT prin proiect, ci doar diversifica și extinde cele existente cu scopul realizării de transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul ghidului.

  1. Componenta/ măsura de ajutor de minimis  implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)

a.   Activități de transfer tehnologic specific

b.   Activități de internaționalizare

c.   Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic, in limita a maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

Astfel, prin proiect se va urmări implementarea de transferuri tehnologice ca rezultate ale cercetării în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă detaliate în cadrul Anexei 10.3 la ghid.

 Transferul tehnologic, în termenii ghidului, reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse (bunuri şi servicii) semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la ghid în activitatea economică a agenților economici. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite.

Toate condițiile de finanțare pe care trebuie să îndeplinească proiectul sunt detaliate în Ghidul specific.

Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și maximum 3 milioane euro,  iar pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimisvaloarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și maximum 200.000 euro.

Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional este de 45% în cazul întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, 55% în cazul întreprinderilor mijlocii și 65% în cazul întreprinderilor mari.  

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă aferentă acestei componente, ţinând cont de plafonul de minimis aplicabil.

 Ghidul specific este publicat pe site-ul programului - www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest, la link-ul: https://adrvest.ro/pagina-individuala-1-1-a-itt-apel-2/.

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia