AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a modificat Ghidul specific...

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii și s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor

04/04/2018

În data de 04.04.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR a publicat Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii - Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii.

 Astfel, principalele modificări vizează:

Prelungirea termenului de depunerea a proiectelor până la data de 10/07/2018, ora 12.00;

  1. Clarificarea faptului că nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire precum şi cele care propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură educațională;
  2. Definirea unității de infrastructură educatională: “Unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică”;
  3. Depunerea Avizului Ministerului Educaţiei Naţionalepână în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare;
  4. Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnică şi financiară la 50 de puncte;
  5. Corelarea punctajelor maxime acordate şi a punctajelor intermediare. Au fost corectate greşeli de calcul a punctajului acordat. Au fost inserate exemple de calcul. De asemenea, se menționeaza faptul ca pentru stabilirea punctajului aferent criteriilor de evaluare tehnică şi financiară a cererilor de finanţare ce vizează infrastructura educaţională preuniversitară în condiţiile în care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate în SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România) se pot utiliza alte surse de date pentru demonstrarea informaţiilor, cum ar fi corespondenţă, inclusiv electronică, de la Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectorate Şcolare, Institutul Naţional de Statistică, declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, etc.

Ghidul specific este publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest la link-ul: http://adrvest.ro/invatamantul-profesional-si-tehnic/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia