AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România

Informații despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională […]

Mai mult
Acţiuni de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus – Instrucţiunea AMPOR 173/2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate […]

Mai mult
Pachetul privind finanțele digitale: o nouă abordare pentru a încuraja inovarea în beneficiul consumatorilor și al întreprinderilor

Măsuri esențiale pentru sprijinirea redresării economice a UE: Comisia Europeană […]

Mai mult
Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE în valoare de 100 de miliarde de euro

Comisia salută finalizarea sistemului de garanții pentru un instrument SURE […]

Mai mult
Arhiva

S-a modificat Ghidul specific aferent apelului dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar si s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor

04/04/2018

In data de 03.04.2018 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru POR a modificat Ghidul Solicitantului - Axa prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 - Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 10.1 - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului - Apelul dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar.

Astfel, principalele modificari vizeaza:

  • Prelungirea termenului de depunerea a proiectelor pana la data de 04/07/2018, 12.00;
  • Definirea unitatii de infrastructura educationala: “Unitatea de infrastructura educationala reprezinta unitatea de invatamant subiect al cererii de finantare, indiferent daca aceasta are personalitate juridica sau este arondata unei unitati de invatamant cu personalitate juridica”;
  • Depunerea Avizului Ministerului Educatiei Nationale pana in etapa de precontractare sub rezerva demonstrarii de catre solicitantul de finantare a realizarii demersurilor necesare obtinerii Avizului inainte de depunerea cererii de finantare;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnica si financiara la 50 de puncte;
  • Corelarea punctajelor maxime acordate si a punctajelor intermediare. Au fost corectate greseli de calcul a punctajului acordat. Au fost inserate exemple de calcul. A fost creata Grila pentru investitii mixte. De asemenea, se mentioneaza faptul ca pentru stabilirea punctajului aferent criteriilor de evaluare tehnica si financiara a cererilor de finantare ce vizeaza infrastructura educationala preuniversitara in conditiile in care datele necesare lipsesc sau nu sunt actualizate in SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania) se pot utiliza alte surse de date pentru demonstrarea informatiilor, cum ar fi corespondenta, inclusiv electronica, de la Ministerul Educatiei Nationale, Inspectorate Scolare, Institutul National de Statistica, declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului, etc.

Ghidul specific este publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro si pe site-ul ADR Vest la link-ul: https://adrvest.ro/invatamantul-anteprescolar-si-prescolar/.

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia