AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a lansat licitatia deschisa...

S-a lansat licitatia deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.2 din cadrul Axei 3 a POR 2007-2013

29/01/2008

S-a lansat licitatia deschisa de proiecte pentru
domeniul major de interventie 3.2 din cadrul Axei 3 a POR 2007-2013

In data de 28 ianuarie 2008 s-a lansat
licitatia deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.2 "
Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea ºi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale” din cadrul Axei Prioritare 3 - “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
a Programului Operational Regional 2007-2013.

Incepand cu aceasta zi, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest
se pot depune proiecte ce vizeaza imbunatatirea calitatii infrastructurii
serviciilor sociale (centre rezidentiale ºi centre sociale cu destinatie
multifunctionala), prin modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor
sociale ºi a cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale, modernizarea
utilitatilor, crearea/ modernizarea
facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati, amenajarea unor
ateliere de lucru, dotarea cu echipamente.

Pentru acest
domeniu de interventie solicitantii eligibili sunt: unitati
administrativ-teritoriale (Autoritati ale administratiei publice locale - A.P.L.) prin serviciile publice
de asistenta sociala din subordine;A.P.L. desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un
furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat in
conditiile legii; furnizori de servicii sociale, acreditati
in conditiile legii, publici (serviciul public de asistenta sociala la nivel
judetean ºi local, institutiile
publice care au constituite compartimente de asistenta sociala, unitati de
asistenta medico-sociala) sau privati (asociatii ºi fundatii, structuri ale cultelor).

Ghidul Solicitantului include atat informatii ºi
instructiuni asupra modului de completare a Cererii de finantare, cat ºi modele
standard recomandate, inclusiv formularul Cererii de finantare, criteriile de
eligibilitate, evaluare ºi selectie care vor fi aplicate tuturor cererilor de
finantare, precum ºi descrierea procesului de evaluare ºi selectie.

Cererile de finantare se primesc continuu, pana la contractarea integrala a
fondurilor ºi se pot depune la sediul
ADR Vest, str. Proclamatia de la Timiºoara nr. 5, Timiºoara.

Alocarea
financiara indicativa pentru Regiunea Vest pentru domeniul major de
interventie 3.2 " Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea ºi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale” este de 10.29 milioane Euro. Ghidul Solicitantului pentru aceasta axa poate fi
consultat in versiunea sa electronica aici

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia