AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a lansat licitatia deschisa...

S-a lansat licitatia deschisa de proiecte pentru domeniul de interventie 5.2 din cadrul POR 2007-2013

05/05/2008

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest va informeaza ca in data de 29
aprilie 2008
, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ºi Locuintelor in
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional
2007-2013 (POR
) a lansat cererea deschisa de proiecte pentru Axa 5 a POR "Dezvoltarea
durabila ºi promovarea turismului”,
domeniul de interventie 5.2. "Crearea,
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale ºi creºterea calitatii serviciilor turistice”
.

 

In
cadrul acestui domeniu de interventie pot fi depuse proiecte care urmaresc:
amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic; valorificarea
potentialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare;
dezvoltarea turismului balnear; reabilitarea, modernizarea ºi extinderea
structurilor de cazare precum ºi a utilitatilor aferente; crearea, reabilitarea
ºi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.

 

Solicitantii
eligibili
pentru acest domeniu de interventie sunt autoritatile publice
locale (singure, in parteneriat cu alte autoritati publice locale, in
parteneriat cu ONG), asociatii de dezvoltare intercomunitara ºi IMM.

 

Alocarea financiara
orientativa pentru Regiunea Vest
, pentru domeniul de
interventie 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale ºi creºterea calitatii
serviciilor turistice”
este de 23,89 milioane Euro, iar valoarea
totala a unui proiect trebuie sa se incadreze intre 700.000
— 85.000.000 RON. Pentru proiecte cu
activitate de modernizare/ extindere structuri de cazare ºi utilitati conexe,
valoarea totala a proiectului trebuie sa fiecuprinsa intre 700.000 — 17.000.000 RON.

 

Cererile de finantare se primesc continuu,
pana la contractarea integrala a fondurilor ºi se pot depune la sediul ADR
Vest, str. Proclamatia de la Timiºoara nr. 5, Timiºoara.

 

Ghidul Solicitantului pentru acest domeniu
de interventie precum ºi alte informatii utile privind Programul Operational
Regional 2007 — 2013 le regasiti pe site-ul ADR Vest, www.adrvest.ro, precum ºi pe site-ul www.inforegio.ro.

 

 

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia