AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a lansat în consultare...

S-a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domenii considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027

06/07/2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest anunță  lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului destinat pregătirii documentațiilor tehnico-economice necesare pentru depunerea de proiecte strategice de infrastructură, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniile: mobilitate urbană; regenerare urbană; infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/ sau drumuri de legătură; centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare); infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale județene, municipale și orășenești din regiune, precum și parteneriatele între acestea.

O unitate administrativ-teritorială urbană poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de mobilitate urbană și a unui singur proiect de regenerare urbană.

De asemenea, un județ poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de infrastructură rutieră, pe baza prioritizării proiectelor la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

În ceea ce privește turismul, Regiunea Vest poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații pentru cel mult 4 proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial touristic, și pentru cel mult 2 proiecte privind centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare).

Proiectele care vor putea beneficia de sprijin pentru pregătire trebuie sa se regăsească în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/ Strategiile de dezvoltare locală/ județeană, alte strategii elaborate la nivel județean/ regional/național, după caz. În acest sens, se recomandă finalizarea elaborării acestor documente strategice și includerea investițiilor vizate în cadrul acestora.

Documentațiile finanțate vor fi elaborate respectând etapele de proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect Tehnic de execuție cu Autorizație de Construire.

Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se va acorda sprijinul financiar vor avea obligația de a depune cereri de finanțare în perioada de programare 2021-2027 pentru realizarea investițiilor propuse.

Alocarea financiară orientativă pentru Regiunea Vest este de 7,06 milioane euro.

Finanțarea documentațiilor tehnico-economice se va realiza în urma unui proces de selecție de fișe de proiect, organizat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

Mai multe detalii privind criteriile specifice care trebuie respectate se regăsesc în Ghidul specific aflat în consultare publică, disponibil aici.

Observațiile și propunerile pot fi trimise la adresa de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro și în Cc la helpdesk@adrvest.ro, până la data de 13 iulie 2020.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia