AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

PS, un nou ghid publicat: Investiții în oncologie – dotare laboratoare genetică și anatomie patologică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Programul Sănătate: trei noi ghiduri de finanțare lansate, cu un buget de 78 de milioane de euro, pentru proiecte etapizate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru […]

Mai mult
Accesează Vest Design și generează materialele de comunicare pentru proiectul tău finanțat prin Programul Regional Vest!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest lansează un nou instrument în […]

Mai mult
Programul Sănătate: se prelungește perioada de depunere a proiectelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Arhiva
  1. Home
  2. /
  3. Noutăți
  4. /
  5. S-a lansat apelul de...

S-a lansat apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1 pentru infrastructuri de inovare și transfer tehnologic

24/07/2018

În data de 20 iulie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1 – Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT),  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 20 august 2018 (ora 12.00) - 20 februarie 2019 (ora 12.00), prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 7,7 mil. euro (FEDR+BS).

Notă: Prin hotărârea CMPOR nr. 96/26.06.2018 a fost aprobată diminuarea alocării financiare mai sus menționate.

Proiectul/activitățile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de intenție care au parcurs etapa 2 (Apel pentru scrisori de intenţie din partea ITT) și 3 (Prioritizarea proiectelor conform informaţiilor din scrisorile de intenţii) ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se demarează etapa 4 a mecanismului de implementare - Depunerea cererilor de finanţare de către ITT, prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020.

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro,  echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, astfel:

  • Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro, și maximum de 3 milioane euro;
  • Pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75 000 euro și și maximum de 200.000 euro.

În cadrul acestui apel pot depune proiecte entități de inovare și transfer tehnologic, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și parteneriatele între entitățile de inovare și transfer tehnologic, care au parcurs etapele 2 și 3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1 menționate mai sus.

In conformitate cu prevederile legale, iniţiativa constituirii unei entităţi din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic poate aparţine autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, unităţilor de cercetare, universităţilor, camerelor de comerţ şi industrie, asociaţiilor patronale şi profesionale, precum şi agenţilor economici cu sediul în România.

Nu sunt eligibile parcurile științifice și tehnologice și entitățile de inovare și transfer tehnologic din cadrul acestora, fiind un apel separat dedicat acestora din urmă.

Solicitantul/liderul de parteneriat/membrii parteneriatului trebuie să fie autorizați provizoriu/acreditați ca entitate de transfer tehnologic, cel mai târziu în etapa precontractuală.

Toate condițiile pe care solicitantul de finanțare trebuie să le îndeplinească, inclusiv în ceea ce privește vechimea ITT-ului, domeniile de activitate eligibile, drepturile asupra imobilului necesare realizării investiției, sunt menționate în cadrul Ghidului specific, la secțiunea 4.2 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul).

Contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului pentru componenta de ajutor de stat regional este de 45%, 55% sau 65% în funcție de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari), iar pentru componenta de minimis este de 10% din valoarea eligibilă aferentă acestei componente.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

  • crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor Ghidului specific;
  • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice, activități de internaționalizare, drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic.

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/ sau regionale detaliate în cadrul Anexei 10.3 la Ghidul specific

Toate condițiile de eligibilitate a proiectului și a activităților sunt menționate în Ghidul specific, la secțiunea 4.3.

Ghidul specific este publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro și pe site-ul ADR Vest la link-ul: http://adrvest.ro/ghidul-specific-pi-1-1-a/.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia