AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Noutăți

Propuneri de proiecte pentru Mecanismul pentru Tranziție Justă 2021-2027 în județul Hunedoara

Județul Hunedoara este unul din cele șase județe din România […]

Mai mult
A fost publicat Ghidul pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală aferent Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
A fost lansat apelul 2 - POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar […]

Mai mult
Regio-POR 2014-2020: Noi proiecte pentru IMM-uri și microîntreprinderi, contractate în Regiunea Vest

Noi contracte de finanțare pentru susținerea mediului de afaceri în […]

Mai mult
Arhiva

S-a dat startul reabilitării termice prin Regio — Programul Operaţional Regional pentru blocurile de locuințe din Timișoara

29/07/2014

In data de 28 iulie 2014, a avut loc in Sala de
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara semnarea primului contract de finanţare pentru reabilitarea blocurilor de locuințe din municipiul
Timișoara -
"Sprijinirea
investițiilor in eficiența energetică a blocurilor de locuințe din mun.
Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună
. Finanțarea nerambursabilă se acordă in
cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”
și a domeniului
major de intervenție 1.2 "Sprijinirea
investiţiilor in eficienţa energetică a blocurilor de locuințe”
al Regio-Programul Operațional
Regional. Acest domeniu major afost
introdus in cadrul programului incepand cu finalul anului 2012, cand au fost
alocate fonduri nerambursabile pentru reabilitarea blocurilor de locuințe.

Evenimentul a avut loc in
prezenţa domnului Nicolae ROBU — Primarul
Municipiului Timișoara și reprezentant al beneficiarului de finanțare
nerambursabilă, Municipiul Timișoara -şi a domnului Sorin MAXIM
Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional in Regiunea Vest.

Contractul de finanțare semnat in Timișoara vizează reabilitarea a 6 blocuri de locuințe care includ 242 de apartamente,
pe parcursul a 12 luni de implementare a proiectului contractat. Valoarea totală a
cererii de finanțare
contractate este de 5.643.879,00 lei
(1.283.837,72 euro) iar 3.185.443,53
lei (724.606,70 euro) reprezintă valoarea
finanțării nerambursabile.

Această cerere de finanțare - "Sprijinirea investițiilor in eficiența energetică a
blocurilor de locuințe din mun. Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub
500 euro/lună
- face parte dintr-o serie de 5
cereri de finanțare (incluzand 51 de blocuri) depuse, pană in prezent, de către

Municipiul Timișoara in vederea obținerii de fonduri europene
nerambursabile pentru reabilitarea termică a blocurilor.
Proiectele de
reabilitare termică a blocurilor de locuințe depuse spre finanțare, pană in
prezent, de către Primăria Municipiului Timișoara au o valoare totală de
43.954.044,55 lei (9.998.417,81 euro) și o valoare a finanțării nerambursabile
de 24.744.673,19 lei (5.628.778,51 euro).

Reabilitarea termică ce va fi realizată prin semnarea contractului de
finanțare vizează

reducerea costurilor beneficiarilor și imbunătățirea condițiilor de viață a
locatarilor prin creșterea performanței energetice a clădirilor, dar și
utilizarea eficientă a consumului de energie și realizarea de economii anuale
de energie pentru incălzire mai mari de 40%. Imbunătățirea eficienței energetice a
blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara a fost estimat că va determina
o reducere a consumului de energie pentru incălzire și limitarea emisiilor de
gaze cu efect de seră.

***

Regiunea de dezvoltare Vest are alocată suma de 9,06 milioane euro (finanțare din bugetul de stat și Fondul
European pentru Dezvoltare Regională) pentru
proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe
. Aceste
finanțări pot fi accesate de autoritățile administrațiilor publice locale din
municipiile reședință de județ. Cererile de
finanțare din cadrul acestui domeniu major de intervenție pot să cuprindă mai
multe proiecte — fiecare proiect reprezentand un bloc - grupate in funcție de
rata cofinanțării Asociațiilor de Proprietari, valoarea totală a acestoratrebuind să se incadreze intre 800.000 lei
(inclusiv TVA) — aproximativ 178.000 euro - și 46.000.000 lei (inclusiv TVA) —
aproximativ 10.219.000 euro.

© ADR Vest - Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest | realizat de DowMedia